Izlazak izvan okvira BDP-a: novi indeks društvenog napretka na regionalnoj razini

Dodatni alati

 
16/02/2016

Danas je na javnu raspravu upućen nacrt verzije indeksa društvenog napretka na regionalnoj razini, čiji je cilj izmjeriti društveni napredak u 272 europske regije i koji služi kao nadopuna tradicionalnim mjerilima gospodarskog napretka. Na ljestvici 0 – 100 indeks ima apsolutnu uspješnost u pogledu svakog od 50 pokazatelja obuhvaćenih u svrhu mjerenja sastavnica indeksa. Njime se prikazuju i jake i slabe strane regija koje ostvaruju slične gospodarske rezultate. 

Iz svih 12 tematskih sastavnica indeksa vidljive su znatne razlike unutar i među državama članicama EU-a u pogledu tema koje, među ostalim, uključuju dostupnost zdravstvene skrbi, kvalitetu i pristupačnost stanovanja, osobnu sigurnost, dostupnost visokog obrazovanja i onečišćenje okoliša. 

Ovaj je indeks nastao kao rezultat suradnje Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije, neprofitne organizacije Social Progress Imperative i Orkestre – baskijskog instituta za konkurentnost. U skladu je s općim okvirom globalnog indeksa društvenog napretka i prilagođen je za EU jer se rabe pokazatelji koji su ponajprije dobiveni iz podataka Eurostata. 

Nacrt indeksa objavljen je javnosti kako bi se od dionika prikupile povratne informacije o temama, obuhvaćenim pokazateljima i načinu na koji se ti pokazatelji povezuju u jedinstvenu konačnu ocjenu za svaku regiju. Primjedbe i prijedloge pošaljite na adresu e-pošte: REGIO-B1-PAPERS@ec.europa.eu. Izmijenjena verzija indeksa društvenog napretka na regionalnoj razini bit će objavljena u listopadu 2016. 

Mjerenje društvenog napretka može imati utjecaj na strategije razvoja regija EU-a. Svrha novog indeksa za mjerenje napretka na regionalnoj razini jest:

  • dati doprinos raspravi o „izlasku izvan okvira BDP-a” predlaganjem čvrstih parametara koji bi služili kao nadopuna BDP-u, a ne kao njegova zamjena;
  • pomoći regijama u pronalaženju sustručnjaka na svakom stupnju gospodarskog razvoja, od kojih bi mogle učiti te, prema potrebi, po prioritetima odrediti pitanja koja žele riješiti u okviru svojeg programa kohezijske politike;
  • služiti službama Europske komisije za dobivanje mišljenja u cilju procjene rješavaju li se programima za razdoblje od 2014. – 2020. prava pitanja na pravim mjestima.

Imajte na umu da ovaj indeks nije osmišljen radi dodjele novčanih sredstava te ne obvezuje Europsku komisiju. 

Više informacija

Proučite interaktivne karte indeksa društvenog napretka za EU

Proučite sustav bodovanja prema indeksu društvenog napretka za svaku regiju u EU-u

Saznajte više o metodologiji koja je u podlozi indeksa društvenog napretka za EU

Novosti