"Sigurna, povoljna i održiva energija – borba protiv klimatskih promjena” – doprinos europskih strukturnih i investicijskih fondova za ostvarivanje deset prioriteta Komisije

Dodatni alati

 
17/12/2015

Postizanje energetske unije Europi će osigurati sigurnu, povoljnu i održivu energiju. Pametnije korištenje i proizvodnja energije i borba protiv klimatskih promjena mogu stvarati radna mjesta i potaknuti gospodarski rast. 

Za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) nude značajnu potporu u iznosu od više od 114 milijardi EUR, od kojih gotovo polovica – oko 56 milijardi EUR – dolazi iz EAFRD-a. ERDF i Kohezijski fond također zajedno značajno doprinose s oko 55 milijardi EUR. Ambiciozan politički cilj tog djelovanja vezanog uz klimatske promjene predstavljat će najmanje 20 % ukupnog proračuna EU-a između 2014. i 2020. i prima snažnu potporu ESIF-a. U biti, dodijeljena sredstva obuhvaćaju 25 % ukupnog proračuna ESIF-a. 

Više nego udvostručenim sredstvima za potporu prelaska na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika – na 45 milijardi EUR za razdoblje programa 2014.-2020. – ESIF predstavlja najveći doprinos proračunu EU-a koji će se koristiti za ulaganja vezano uz niski udio ugljika. To posebice uključuje energetsku učinkovitost, obnovljivu energiju i održivu gradsku mobilnost. Dodatna sredstva od 24 milijarde EUR dodjeljuju se za energetski učinkovit, dekarboniziran sektor prometa, npr. željeznički i multimodalni promet, a oko 2 milijarde EUR dodjeljuje se za veliku, pametnu energetsku infrastrukturu. Sva ta sredstva nadopunjena su značajnim javnim i privatnim sufinanciranjem. 

Ukratko, ESIF igra središnju ulogu u ostvarivanju Strategije energetske unije na terenu i potpori dalekosežnom planu EU-a vezano uz klimatske promjene. Sredstva ne samo da će doprinijeti ciljevima energetske unije i pomoći državama članicama postići klimatske i energetske ciljeve EU-a; ona će također doprinijeti regionalnom i ruralnom razvoju, konkurentnosti, radnim mjestima i rastu, bioraznolikosti, pitanjima vezanima uz tlo i vodu, a istovremeno se boriti protiv energetskog siromaštva i povećati energetsku sigurnost.

Nadalje, načelo održivog razvoja osigurava da su pitanja vezana uz ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama uključena u sva ulaganja ESIF-a. 

Poveznice:  

Novosti