Savjetovanje o prevladavanju prepreka u pograničnim regijama

Završeno je savjetovanje o prevladavanju prepreka u pograničnim regijama. Glavna uprava za regionalnu politiku zahvaljuje se svima koji su pridonijeli savjetovanju.

Rezultati su sad dostupni:

Primljena su ukupno 623 odgovora, a neki od njih sažeti su u ovom izvješću pdf bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv.

Infografika s ključnim porukama iz izvješća dostupna je ovdje pdf en.

Pojedinačni doprinosi dostupni su ovdje pdf.

Područje/područja politike

Uz regionalnu politiku i teritorijalnu koheziju savjetovanje obuhvaća sva glavna područja politike (trgovinu, zapošljavanje, obrazovanje, promet, istraživanje, energiju itd.)

Ciljna skupina/skupine

Traže se doprinosi stanovnika iz pograničnih regija (država članica EU-a i graničnih područja sa zemljama EFTA-e / EGP-a); nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela; međuvladinih i nevladinih tijela; akademskih ustanova; civilnog društva i poduzeća uključenih u prekogranične aktivnosti.

Trajanje savjetovanja

Od 21.9.2015. do 21.12.2015.

Cilj savjetovanja

Tijekom posljednjih 25 godina Europska unija ulaže u prekograničnu suradnju putem Interrega, instrumenta za financiranje prekograničnog regionalnog razvoja. Iako je ostvaren znatan napredak i dalje postoje poteškoće, a mnoge se ne mogu riješiti samo finaciranjem iz Interrega.

Stoga je glavni cilj ovog savjetovanja prikupljanje iskustava i mišljenja građana, ključnih dionika i stručnjaka radi dobivanja sveobuhvatnog pregleda postojećih prepreka te njihova utjecaja na svakodnevni život osoba i poduzeća u pograničnim regijama.

Rezultati će biti objavljeni na internetu. Upotrijebit će se i za studiju kojom će se doći do zaključaka i praktičnih prijedloga kako EU i njegovi partneri mogu smanjiti preostale prepreke.

Za dodatne informacije o savjetovanju pročitajte popratni dokument PDF.

Kako predati svoj doprinos

Dobrodošli su doprinosi putem upitnika na internetu koji je dostupan na 24 službena jezika Europske unije. Upitnik možete pronaći ovdje umetnuti poveznicu: English German French Bulgarian Czech Danish Greek Spanish Estonian Finnish Hungarian Hungarian Italian Lithuanian Latvian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish.

Naš je cilj pravedno i transparentno savjetovanje. Samo odgovori koji su u skladu s uputama bit će uključeni u završni sažetak. Ako ste registrirana organizacija, pri ispunjavanju upitnika na internetu navedite svoj registarski identifikacijski broj kada budete. Vaš će se doprinos smatrati mišljenjem vaše organizacije.

Ako organizacija odluči ne pružiti te podatke, Komisija će njezin doprinos, u skladu sa svojom politikom, uvrstiti među doprinose pojedinaca. (Standardi za savjetovanja, vidi COM (2002) 704, i Komunikacija Komisije o nastavku Europske inicijative za transparentnost, vidi COM (2007) 127 od 21. 3. 2007.). Ako vaša organizacija još nije upisana u Registar, to možete učiniti sada.

Zatim se vratite na ovu stranicu i podnesite svoj doprinos kao registrirana organizacija.

Primljeni doprinosi objavit će se na internetu, ako nije drugačije navedeno. Važno je da pročitate posebnu izjavu o zaštiti privatnosti priloženu ovom savjetovanju u kojoj je opisan način postupanja s osobnim podacima i vašim odgovorom.

Podaci za kontakt

nadležna služba : DG Regional and Urban Policy, D2 European Cross-border co-operation

adresa e-pošte : REGIO-CONSULTATION-BORDER-OBSTACLES@ec.europa.eu

poštanska adresa : DG Regional and Urban Policy, D2 European Cross-border co-operation, BU-1 00/14, B-1049, Brussels

Prikaz doprinosa

U cilju transparentnosti od organizacija se traži da upisom u Registar transparentnosti i prihvaćanjem njegova Kodeksa ponašanja predoče odgovarajuće podatke o sebi. Podnesci neregistriranih organizacija objavljuju se odvojeno od podnesaka registriranih organizacija.

Rezultati savjetovanja i sljedeći koraci

Po završetku savjetovanja rezultati će se u najkraćem mogućem roku objaviti ovdje.

Zaštita osobnih podataka

Posebna izjava o zaštiti privatnosti English PDF

Izjava o ograničenju odgovornosti

Ovaj je dokument namijenjen isključivo u svrhu informiranja i savjetovanja. Nije ga donijela ili odobrila Europska komisija ni na koji način te se ne treba smatrati da predstavlja stajališta osoblja Komisije. Ni na koji način ne dovodi u pitanje niti predstavlja najavu bilo kakvog stajališta Komisije o pitanjima koja su u njemu predstavljena. Komisija ne jamči točnost iznesenih informacija niti prihvaća odgovornost za njihovu upotrebu.