Savjetovanja (regionalna politika)

Otvorena savjetovanja: izrazite svoje mišljenje sudjelujući u otvorenom savjetovanju.

Zatvorena savjetovanja: saznajte više o ishodima savjetovanja koja su zatvorena.

Otvorena savjetovanja

Odljev mozgova – ublažavanje izazova povezanih sa smanjenjem broja stanovnika

Područja politike

Obrazovanje i osposobljavanje, Migracije i azil, Regionalna politika, Istraživanje i inovacije

Ciljna skupina

Odljev mozgova označava emigraciju kvalificiranih osoba čije su vještine tražene u njihovu mjestu podrijetla. Negativni učinci odljeva mozgova mogu biti vidljivi na nacionalnoj ili regionalnoj razini i mogu pogoršati probleme u regijama pogođenima padom broja stanovnika.

U okviru ove inicijative razmotrit će se različiti pokretači odljeva mozgova, dugoročne posljedice za EU i moguća sveobuhvatna rješenja kako bi se odljev mozgova zaustavio ili čak preokrenuo.

Datum 29 Ožujka 2022 - 21 Lipnja 2022

Zatvorena savjetovanja

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Područja politike

Regionalna politika, promet

Ciljna skupina

U cilju je savjetovanja usmjeriti i pozdraviti doprinose sljedećih dionika koji imaju iskustva u projektiranju, provedbi i/ili ocjenjivanju velikih projekata u području prometa: regionalnih/nacionalnih tijela i upravljačkih tijela za operativne programe EFRR-a/KF-a, promotora/korisnika velikih projekata u području prometa koje podupire EFRR/KF, gospodarskih subjekata u sektoru prometa, nevladinih organizacija ili interesnih skupina, stručnjaka i znanstvenika u području prometa. Pozivaju se građani koji su spremni sudjelovati u savjetovanju da to učine.

Datum 11/04/2018 - 23/05/2018


Javno savjetovanje o fondovima EU-a u području kohezije

Područja politike

Regional policy, Zapošljavanje i socijalna pitanja, Socijalno uključivanje, Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Ciljna skupina

Savjetovanje je otvoreno svim građanima i dionicima koji su zainteresirani za kohezijsku politiku, uključujući korisnike programa i fondova EU-a, kao što su nacionalna, regionalna i lokalna tijela, međuvladine i nevladine organizacije, akademske ustanove, civilno društvo i poduzeća.

Datum 10/01/2018 - 09/03/2018


Javno savjetovanje: Inteligentna specijalizacija: nov pristup europskog rasta i zapošljavanja putem regionalnih strategija istraživanja i inovacija

Područje politike

Kohezijska politika, politika istraživanja i inovacija, industrijska politika, obrazovna politika i povezane politike (jedinstveno digitalno tržište, energetska unija, plan za rast i ulaganja, unutarnje tržište itd.)

Ciljna skupina

Ovo je savjetovanje namijenjeno svim građanima i dionicima u EU-u koji su zainteresirani za rast temeljen na inovacijama u okviru kohezijske politike. Posebno se traže doprinosi dionika koji su aktivno uključeni u ostvarivanje inovacija u EU-u.

Datum 21/12/2016 - 24/03/2017


Savjetovanje o ex post evaluaciji EFFR-a i Kohezijskog fonda 2007.-2013.

Područje politike

Regional policy

Ciljna skupina

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Datum 03/02/2016 - 27/04/2016


Savjetovanje o prevladavanju prepreka u pograničnim regijama

Područje politike Uz regionalnu politiku i teritorijalnu koheziju savjetovanje obuhvaća sva glavna područja politike (trgovinu, zapošljavanje, obrazovanje, promet, istraživanje, energiju itd.)
Ciljna skupina Traže se doprinosi stanovnika iz pograničnih regija (država članica EU-a i graničnih područja sa zemljama EFTA-e / EGP-a); nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela; međuvladinih i nevladinih tijela; akademskih ustanova; civilnog društva i poduzeća uključenih u prekogranične aktivnosti
Datum 21/09/2015 - 21/12/2015


Javno savjetovanje o "Urbana dimenzija politika EU-a - ključne značajke Urbane agende EU-a"

Područje politike Regionalnu i urbanu politiku
Ciljna skupina Svi građani i organizacije, dionici koji su odgovorni za urbani razvoj na razini EU-a, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini ili zainteresirani za njega, uključujući države članice, organizacije, akademske i istraživačke institucije te poslovne subjekte
Datum 18/07/2014 - 26/09/2014


Javno savjetovanje o Strategiji EU-a za alpsku regiju

Područje politike sva važna s time povezana područja politike (promet, energetika, okoliš, trgovina, zapošljavanje, istraživanje itd.)
Ciljna skupina države članice, regionalna i lokalna tijela vlasti, međudržavna i nevladina tijela, javne organizacije, poduzeća, civilno društvo i šira javnost
Datum 16/07/2014 - 15/10/2014


Consultation on the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Područje politike Regional Policy
Ciljna skupina Member States, non-EU countries,regional and local authorities, inter-Governmental and non-Governmental bodies,public organisations, enterprises, civil society and general public.
Datum završetka From 25 October to 17 January 2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Područje politike Green Public Procurement
Ciljna skupina Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Datum završetka From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Područje politike Social, Economic and Territorial Cohesion
Ciljna skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Datum završetka From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Područje politike All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Ciljna skupina Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Datum završetka 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Područje politike Cohesion Policy
Ciljna skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Datum završetka 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Područje politike Cohesion Policy
Ciljna skupina Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Datum završetka 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Područje politike Cohesion Policy
Ciljna skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Datum završetka March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Područje politike Cohesion Policy
Ciljna skupina Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Datum završetka January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Područje politike Urban contribution to growth and jobs in the regions
Ciljna skupina All
Datum završetka February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Područje politike Cohesion Policy 2007-2013
Ciljna skupina All
Datum završetka September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Područje politike Information and publicity on the Structural Funds
Ciljna skupina Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Datum završetka December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Područje politike Mid-term review of structural funds
Ciljna skupina Regional and local authorities
Datum završetka 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Područje politike Follow-up on the White Paper on European Governance
Ciljna skupina Regional and local authorities
Datum završetka 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Područje politike Regional development and cohesion
Ciljna skupina European citizens
Datum završetka 2004


Ima li novosti?