Godišnje izvješće za Fond solidarnosti Europske unije za 2016.

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2017

U članku 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije („Uredba”) propisuje se da se Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o aktivnosti Fonda u prethodnoj godini. U ovom su izvješću opisane aktivnosti Fonda solidarnosti EU-a („Fond solidarnosti”) tijekom 2016. Izvješće sadržava sažetak zahtjeva zaprimljenih i predmeta zaključenih 2016. Zahtjevi koje je Komisija zaprimila 2016. ocijenjeni su u skladu s revidiranim kriterijima utvrđenima u Uredbi nakon njezine izmjene 2014.

Komisija je 2016. zaprimila šest zahtjeva za financijski doprinos iz Fonda solidarnosti, i to od Grčke (potres na Lefkadi), Ujedinjene Kraljevine (poplave), Njemačke (poplave u Donjoj Bavarskoj), Cipra (suša i požari), Portugala (požari na Madeiri) i Italije (potresi). Niz potresa u talijanskim Apeninima u razdoblju od kolovoza 2016. do siječnja 2017. najveća je prirodna katastrofa za koju je zatražen doprinos iz Fonda solidarnosti.

Četiri su države zatražile predujmove, koji su uvedeni revizijom Uredbe 2014. U tim je slučajevima Komisija isplatila predujmove u iznosu od ukupno 31,3 milijuna EUR u roku od nekoliko tjedana od zaprimanja zahtjeva.

Pomoć mobilizirana iz Fonda solidarnosti 2016. iznosila je 33,1 milijun EUR i odnosila se na dva zahtjeva: zahtjev povezan s potresom u Grčkoj i zahtjev povezan s poplavama u Njemačkoj. Odluke o preostalim četirima zahtjevima zaprimljenima 2016. donesene su početkom 2017.

Komisija je 2016. zaključila četiri intervencije Fonda solidarnosti. Pojedinosti su opisane u odjeljku 4.

U Prilogu I. navode se pragovi za mobilizaciju Fonda solidarnosti za „katastrofe velikih razmjera” primjenjivi 2016. Prilog II. sadržava pregled zahtjeva zaprimljenih 2016. te relevantne financijske informacije.

More information :

Fond solidarnosti EU-a

Publications