VODIČ ZA KORISNIKE europskih strukturnih i investicijskih fondova te povezanih instrumenata EU-a

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/11/2014

Vodič za korisnike nije zamišljen kao iscrpan popis dostupnih fondova EU-a. Temelji se na Zajedničkom strateškom okviru (Prilog 1 Uredbe (EU) br. 1303/2013) koji daje osnovu za bolju koordinaciju između ESI fondova i ostalih instrumenata EU-a.

Za svaki tematski cilj određen u Uredbi o ESI fondovima vodič daje pregled komplementarnih instrumenata koji su dostupni na razini EU-a zajedno s detaljnim izvorima informacija, primjerima dobrih praksi za kombiniranje priljeva sredstava iz različitih izvora, kao i opis relevantnih uprava i tijela uključenih u upravljanje svakim instrumentom.

Veze u dokumentu omogućuju potencijalnim korisnicima snalaženje u labirintu materijala dostupnih na internetu te ih vode na najizravnija i najkorisnija web-mjesta i dokumente. Kao pomoć pri pronalaženju najprikladnijih izvora financiranja potencijalnim je korisnicima dostupan i internetski kontrolni popis.

More information :

Online checklist

Publications