Javna nabava - Smjernice za praktičare

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 29/10/2015

o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

Cilj je ovog dokumenta dati upute javnim službenicima koji sudjeluju u upravljanju europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF), kako bi im se pomoglo da izbjegnu česte pogreške i primijene najbolje prakse pri provedbi postupaka javne nabave. Iako ne sadržava pravno tumačenje direktiva EU-a, ovaj je dokument koristan alat kojim se praktičare usmjerava kroz područja u kojima se najčešće pojavljuju pogreške te daju praktični savjeti o načinu njihova izbjegavanja i rješavanja svake situacije. U ovom se dokumentu navodi i niz dobrih praksi, primjera iz stvarnog života, pojašnjenja određenih tema, studija slučaja i predložaka. Konačno, prezentacijom koju sadržava, a koja obuhvaća upozorenja i interaktivne elemente s poveznicama na relevantne zakonodavne tekstove i druge korisne dokumente, nastoji se olakšati korištenje ovim priručnikom.

Ove upute dio su prioritetnog djelovanja Komisije kojima se državama članicama pomaže pri jačanju njihovih administrativnih kapaciteta poboljšanjem načina ulaganja sredstava EU-a i upravljanja tim sredstvima. One su rezultat zajedničkih napora službi Komisije koje su se savjetovale s Europskom investicijskom bankom.

Publications