Smjernice za Komisiju i države članice o zajedničkoj metodologiji za ocjenjivanje sustava upravljanja i kontrole

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Svrha je ovih smjernica osigurati praktičan alat kojim će se pomoći revizorima u ocjenjivanju funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole koje su države članice uspostavile za programe ESIF-a (osim za EPFRR).

One se zasnivaju na smjernicama koje su bile na snazi za razdoblje 2007. – 2013. i na zaključcima radne skupine sastavljene od djelatnika revizorskih službi Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku, Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje i Glavne uprave za pomorstvo i ribarstvo u Komisiji u cilju uspostave referentnog okvira u smislu:

  • objašnjenja ključnih zahtjeva koji će se upotrebljavati (vidjeti CPR i CDR),
  • objašnjenja kriterija za ocjenjivanje koji će se upotrebljavati za svaki ključni zahtjev,
  • davanja smjernica za donošenje zaključaka o svakom ključnom zahtjevu i svakom tijelu,
  • davanja smjernica za postizanje općeg zaključka o sustavu upravljanja i kontrole (ili dijelu sustava) programa ili skupine programa, uzimajući u obzir postojeće ublažavajuće čimbenike ili kompenzacijske kontrole.

Zbog toga su ove smjernice u prvom redu namijenjene upravama za reviziju navedenih službi Komisije i tijelima za reviziju u cilju osiguranja objektivnosti, dosljednosti i transparentnosti u postupku ocjenjivanja usklađenosti sustava upravljanja i kontrole s ključnim regulatornim zahtjevima. „Koracima u postupku ocjenjivanja” koji su opisani u ovim smjernicama uspostavlja se metodologija koju treba upotrebljavati za izvršavanje revizija sustava. Od revizorskih tijela traži se da upotrijebe ove smjernice u svojim revizijama sustava upravljačkih tijela, tijela za ovjeravanje i posredničkih tijela ili u nadzoru nad radom drugih uključenih revizorskih tijela u cilju osiguranja usklađenosti rezultata revizije te kako bi se revizori u različitim dijelovima kontrolnog lanca mogli oslanjati na rad svojih kolega.

Publications