Smjernice za države članice o postupku određivanja

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

 Svrha je ovog dokumenta dati praktične savjete državama članicama (tj. neovisnim revizorskim tijelima, upravljačkim tijelima i tijelima za ovjeravanje) o njihovim odgovornostima u pogledu postupka određivanja te sastavljanja izvješća i mišljenja u skladu s člankom 124. CPR-a i člankom 21. ETS-a koji se primjenjuju na ESIF (osim na EPFRR). Smjernicama su obuhvaćene i neke posebnosti primjenjive na programe u okviru ETS-a. Smjernice su popraćene kontrolnim popisom čija se uporaba savjetuje upravljačkom tijelu i tijelu za ovjeravanje za vrijeme pripreme opisa sustava upravljanja i kontrole (MCS) i pomoću kojeg neovisno revizorsko tijelo može olakšati i evidentirati svoj rad. Kontrolni popis može se prilagoditi kako bi se uzele u obzir posebne značajke sustava za upravljanje i kontrolu država članica. 

Publications