Europski Strukturni i Investicijski Fondovi - Hrvatska

Dodatni alati

 
Available languages : English Croatian
Period : 2014-2020
Date : 19/05/2016

Tijekom razdoblja 2014. – 2020., putem nacionalnih programa Hrvatskoj je dodijeljeno 10,74 milijarde EUR iz ESI fondova. S nacionalnim doprinosom od 1,9 milijardi EUR, Hrvatska ima ukupni proračun od 12,67 milijardi EUR koje će se uložiti u razna područja, od istraživanja i inovacija do zapo-šljavanja, obrazovanja i ospo-sobljavanja, socijalne uključe-nosti, javne administracije i civilnog društva, kao i infrastrukture i zaštite okoliša.

Publications