SMJERNICE ZA ZAKLJUČENJE 2007. -2013.

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 30/04/2015

Ove se smjernice odnose na zaključenje programa u okviru Strukturnih fondova (EFRR-a, ESF-a) i Kohezijskog fonda koji se provode u skladu s Općom uredbom za razdoblje od 2007. do 2013. Prilikom pripreme ovih smjernica u obzir je uzeto iskustvo stečeno tijekomzaključenja programa koji su sufinancirani tijekom razdoblja od 2000. do 2006.

Zaključenje programa odnosi se na financijsko namirenje nenamirenih proračunskih izdvajanja Unije plaćanjem konačne isplate nadležnom tijelu svakog programa ili povrat nepropisno plaćenih sredstava od strane Komisije državama članicama i/ili opoziv obveze konačne isplate. Ono se također odnosi na razdoblje do kojeg vrijede sva prava i obveze Komisije i država članica koja se odnose na pomoć operacijama. Zaključenje programa ne prejudicira pravo Komisije da nametne financijske ispravke.

Publications