Poticanje rasta i kohezije u graničnima regijama EU-a

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 20/09/2017

Europska unija ima 40 regija s unutarnjim kopnenim granicama, što predstavlja 40 % teritorija Unije i 30 % stanovništva EU-a. Međutim, pogranične regije općenito postižu slabije gospodarske rezultate od ostalih regija u državi članici. Pristup javnim službama, poput bolnica i sveučilišta, općenito je slabiji u pograničnim regijama. Pojedinci, poduzeća i javna tijela u pograničnim se regijama suočavaju sa specifičnim poteškoćama u navigiranju među različitim upravnim i pravnim sustavima. Potrebne su mjere koje nadilaze financiranje sredstvima Unije jer se te stalne poteškoće ne mogu riješiti samo financiranjem i ulaganjima. Da bi se riješile te teškoće i predložila serija novih konkretnih mjera, Komisija je 20. rujna 2017. donijela Komunikaciju Poticanje rasta i kohezije u pograničnim regijama EU-a”.

U Komunikaciji se naglašavaju načini na koje EU i njezine države članice mogu smanjiti složenost, duljinu i troškove prekogranične interakcije te promicati objedinjavanje usluga duž unutarnjih granica. Razmatra se što je potrebno poboljšati kako bi se osiguralo da građani u pograničnim regijama mogu u potpunosti iskoristiti prilike koje se nude s obje strane granice. Također ima za cilj pridonijeti postupku razmatranja koji je započeo Bijelom knjigom o budućnosti Europe predlaganjem mjera i izdavanjem preporuka kojima se regijama s unutarnjim kopnenim granicama olakšava suradnja, doprinosi se smanjenju prepreka te se pograničnim stanovnicima i poduzećima pomaže da iskoriste puni potencijal tih regija.

U Komunikaciji se predlaže niz mjera za poboljšanje konkurentske i kohezivne situacije u pograničnim regijama, posebice se baveći određenim pravnim i upravnim preprekama koje trenutačno onemogućuju bliskiju suradnju i interakciju. Provedbu tih mjera olakšat će osnivanje „središnje točke za granice” unutar Komisije, a koju će činiti Komisijini stručnjaci za prekogranična pitanja koji će nacionalne i regionalne vlasti savjetovati kako riješiti pravne i upravne prepreke.

Pozitivni učinci smanjenja prekograničnih prepreka pridonijet će i socioekonomskom razvoju i integraciji pograničnih regija. Komisija ima veliku ulogu u ovom procesu jer predlaže zakonodavstvo ili mehanizme financiranja, ili podupire države članice i regije u njihovu bolju razumijevanju izazova i razvoju operativnih dogovora, posebice promicanjem dijeljenja informacija i predstavljanjem uspješnih praksi u njihovim pograničnim regijama.

Komunikaciju prati Radni dokument službi u kojemu su predstavljeni ključni koncepti i elaboracijski postupak koji je pokrenut 2015. Inicijativom o „prekograničnom pregledu. Nadalje, pruža dodatne informacije o pravnim i upravnim poteškoćama s kojima se susreću prekogranične regije EU-a kao i o njihovu društvenom učinku te dodatnom analizom i konkretnim primjerima podupire mjere koje je Komisija predložila u Komunikaciji.

Događaj pokretanja, kojim se obilježava donošenje Komunikacije, održan je 20. i 21. rujna u Bruxellesu. Nadalje, tri slična događaja organizirat će se izvan Bruxellesa u razdoblju između listopada 2017. i veljače 2018. u Meridi (Španjolska), Kopenhagenu (Danska) i Bratislavi (Slovačka).

More information :

Cross-border review

Publications