Komunikacija o strategiji Europske unije za alpsku regiju

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/07/2015

Alpska regija jedno je od najbogatijih područja na svijetu i među gospodarski najdinamičnijima, inovativnim i konkurentnim područjima u Europi s jedinstvenim geografskim i prirodnim obilježjima. Međutim, regija se suočava i s važnim izazovima koji zahtijevaju zajedničku reakciju:

  • gospodarskom globalizacijom koja zahtijeva da se područje izdvoji kao konkurentno i inovativno;
  • demografskim trendovima za koje su karakteristični kombinirani učinci starenja, niske gustoće naseljenosti u planinskim područjima i novih migracijskih modela;
  • visokom osjetljivosti regije na klimatske promjene i njihovim predvidljivim učincima na okoliš, bioraznolikost i uvjete života stanovništva;
  • energetskim izazovom u upravljanju potražnjom i njezinom zadovoljavanju na održiv, siguran i povoljan način;
  • svojim posebnim geografskim položajem u Europi u ulozi tranzitne regije;
  • visokim stupnjem sezonske prenapučenosti, posebno u nekim turističkim područjima.

Još uvijek postoje bitne razlike među područjima u regiji (na primjer između planinskih područja i alpskog predbrežja).

Europsko vijeće od 19. i 20. prosinca 2013. pozvalo je Komisiju da, u suradnji s državama članicama, izradi strategiju EU-a za alpsku regiju (EUSALP) do lipnja 2015., na temelju čvrste suradnje u regiji. Strategijom će se obuhvatiti oko 80 milijuna ljudi koji nastanjuju 48 regija (karta u Prilogu) u sedam zemalja, od kojih su pet države članice EU-a (Austrija, Francuska, Njemačka, Predloženo geografsko područje obuhvaćeno makroregionalnom strategijom posebno je pogodno za održivi razvoj alpske regije te za promicanje rasta u Europi i uzajamne solidarnosti među planinskim i perialpskim područjima.

U strategiji će se obuhvatiti sljedeća područja politika: (1) gospodarski rast i inovacije; (2) mobilnost i povezivanje i (3) okoliš i energetika.

Strategija će iskoristiti aktivnu ulogu alpskih regija koje podržavaju države članice te iskustvo brojnih oblika suradnje koji već postoje u području te će se nastaviti na aktivnosti iz razdoblja prije no što je Komisija započela s radom na izradi strategije.

More information :

EU Strategy for the Alpine Region

Publications