Ažurirane Smjernice za države članice o postupanju s pogreškama objavljenim u godišnjim izvješćima o kontroli

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 09/10/2015

Cilj je ovog dokumenta pružiti smjernice nadležnim tijelima država članica, odnosno tijelima za reviziju, razjašnjavajući glavna pitanja koja su ona postavila tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013. u pogledu otklanjanja i evaluacije pogrešaka uočenih u kontekstu njihovih revizija operacija. Smjernice sadržavaju i objašnjenja o načinu izračuna ukupne predviđene stope pogreške, povezane korektivne mjere i učinak iz revizorskog mišljenja tijela za reviziju dostavljenog u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (d) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1083/2006 i člankom 61. stavkom 1. točkom (e) podtočkom ii. Uredbe (EZ) br. 1198/2006.

Ovaj dokument predstavlja ažurirane Komisijine smjernice COCOF 11-0041-01-EN od 7. 12. 2011. i EFFC/87/2012 od 9. 11. 2012., uzimajući u obzir iskustva stečena otada putem procjena godišnjih izvješća o kontroli za 2012., 2013. i 2014. Ovim se smjernicama u jednom dokumentu konsolidiraju objašnjenja dostavljena tijelima za reviziju od 2011., s odgovarajućim ažuriranjima koja su se smatrala nužnim. Prilog 3. sadržava tablicu s usporedbom strukture prethodnih i ažuriranih smjernica za postupanje s pogreškama. Ove su smjernice temelj za smjernice za postupanje s pogreškama za programsko razdoblje 2014. – 2020. koje će se tek objaviti.

Publications