Strategija Za Dunavsku Regiju: Priče O Uspjehu

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech German English Croatian Hungarian Romanian Slovak Slovenian
Period :
Date : 03/11/2016

Dunavska regija prostire se na području od 14 zemalja, od kojih su devet države članice EU-a Predstavlja dom za više od 100 milijuna ljudi ili jednu petinu stanovništva EU-a. Iako se zemlje razlikuju u pogledu gospodarske snage, regija je snažno povezana potencijalom za daljnju integraciju i rast. Ima strateški položaj koji omogućuje otvaranje EU-a prema svojim susjedima, crnomorskoj regiji, južnom Kakvazu i središnjoj Aziji. U regiji se nalazi rijeka s najizraženijim međunarodnim karakterom na svijetu, a koja predstavlja glavnu prometnu os, ključni međusobno povezani hidrološki sliv i svjetski priznat ekološki koridor.

Stoga je regiju povezuju i prilike i izazovi. Politike zemalja međusobno su ovisne. Međutim, sve one mogu imati velike prednosti od poboljšane suradnje na, primjerice, dovršetku prometnih veza koje nedostaju, smanjenju onečišćenja i opasnosti od poplava, smanjenju ovisnosti o pružateljima energije izvan regije te rješavanju demografske promjene ili odljeva mozgova. Konkurentnost regije može znatno profitirati od zajedničkog djelovanja na područjima MSPova, politika tržišta rada, obrazovanja i sigurnosti.

Strategijom se zemljama i regijama omogućuje snažan integrirani okvir za rješavanje pitanja koja se u izolaciji ne mogu zadovoljavajuće riješiti, veće zahtijevaju transnacionalne strateške pristupe, projekte i umrežavanje. Njome se omogućuje bolja suradnja za poboljšanje učinkovitosti, moći i utjecaja politika – na razini EU-a te na nacionalnoj i lokalnoj razini – upotrebom postojećih politika i programa i stvaranjem sinergija među njima.

Aktivnosti suradnje usmjerene su na četiri stupa: povezivanje regije, zaštitu okoliša, izgradnju prosperiteta putem sigurnosti i izgradnje kapaciteta te jačanje socioekonomskih aspekata. Unutar svakog stupa konkretnom suradnjom cilja se na posebna prioritetna područja.

Nakon pet godina provedbe znatna postignuća postaju očita. Svrha ove publikacije jest dati primjere onoga što je zajedno ostvareno u dunavskoj regiji, na temelju suradnje na makro-regionalnoj razini. Ti projekti i postignuća pokazuju primjere dodane vrijednosti Strategije za Dunav te će pružiti dodatnu motivaciju za nastavak suradnje duž ovog uspješnog puta kako bi se doprinijelo uravnoteženom, održivom i uključivom rastu dunavske regije.

More information :

EU Strategy for the Danube Region

Publications