Nacionalne/regionalne inovacijske strategije za pametnu specijalizaciju (RIS3)

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Program Europa 2020. strategija je razvoja EU-a za naredno desetljeće. Želimo da EU u svijetu promjena postane pametno, održivo i uključivo gospodarstvo. Ta tri prioriteta, koji se međusobno podupiru, trebala bi Europskoj uniji i zemljama članicama pomoći da postignu visoku razinu zaposlenosti, produktivnosti i društvene kohezije.

Europska unija zapravo je postavila pet ambicioznih ciljeva – u vezi sa zapošljavanjem, inovacijama, obrazovanjem, društvenom uključenosti te klimom/energijom – koje treba ostvariti do 2020. Svaka zemlja članica usvojila je vlastite nacionalne ciljeve za svako od tih područja. Strategiju podupiru konkretne aktivnosti na razini EU-a i na nacionalnim razinama.

Državne i regionalne vlasti diljem Europe moraju osmisliti strategije pametne specijalizacije u postupku poduzetničkog otkrivanja da bi se sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova mogla koristiti na učinkovitiji način i da bi se povećala sinergija između različitih europskih, državnih i regionalnih politika, kao i javnih i privatnih ulaganja.

More information :

Istraživanje i inovacije

Publications