Integrirani održiv urbani razvitak

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 26/03/2014

Gradovi su prostorne koncentracije aktivnosti i interakcija ljudi. Oni su motori europskog gospodarstva koji nude radna mjesta i usluge te služe kao katalizatori kreativnosti i inovacija širom EU. Gotovo 70 % stanovništva Europske unije živi u urbanim područjima, a ona generiraju više od dvije trećine njezina BDP-a. No to su i mjesta u kojima su koncentrirani trajni problemi, kao što su nezaposlenost, segregacija i siromaštvo te ozbiljni ekološki pritisci. Politike koje se bave urbanim područjima stoga imaju šire značenje za EU u cjelini.

Sve je jasnije da su različiti problemi s kojima se urbana područja susreću – ekonomski, ekološki, klimatski, društveni i demografski – isprepleteni te da se uspjeh urbanog razvitka može postići samo putem integriranog pristupa. Stoga je mjere koje se tiču fizičke urbane obnove potrebno kombinirati s mjerama koje promiču obrazovanje, ekonomski razvoj, socijalnu uključenost i zaštitu okoliša. Razvoj snažnih partnerstava koja obuhvaćaju lokalne građane, civilno društvo, lokalno gospodarstvo i različita državna tijela neophodan je element. Kombiniranje kapaciteta i lokalnog znanja ključno je da bi se prepoznala zajednička rješenja te postigli dobro prihvaćeni i održivi rezultati.

Sada je takav pristup posebno važan s obzirom na ozbiljnost izazova s kojima se europski gradovi trenutno suočavaju. Oni se kreću u rasponu od specifičnih demografskih promjena preko posljedica gospodarske stagnacije u pogledu stvaranja radnih mjesta i pružanja usluga pa sve do učinka klimatskih promjena. Prepoznavanje učinkovitih odgovora na te izazove bit će ključno da bi se ostvarilo pametno, održivo, inkluzivno društvo koje predviđa strategija Europa 2020.

More information :

Urbani razvoj

Publications