ZA PROSPERITETNU I INTEGRIRANU JADRANSKU I JONSKU REGIJU

Dodatni alati

 
Available languages : Greek English Croatian Italian Slovenian
Period : 2014-2020
Date : 16/06/2014

Ono što danas možemo vidjeti vrlo su ocite socioekonomske razlike medu zemljama u regiji.Dok se neke regije mogu pohvaliti niskim stopama
nezaposlenosti, drugima ta stopa prelazi 30 %. Bruto domaci proizvod (BDP) po glavi stanovnika takoder znacajno varira medu razlicitim.

Medu zemljama postoje i znatne razlike u cestovnoj, željeznickoj i pomorskoj infrastrukturi. Hitno su potrebne i dodatne investicije u energetske
mreže da bi se osigurala sigurna i ucinkovita opskrba cijele regije.

Ekosustavi su pod velikim opterecenjem zbog stalnog povecanja uporabe morskog i obalnog prostora. Znacajne probleme predstavljaju prekomjerni izlov, nezbrinuti otpad, zagadenje naftom i plinom te nezakonit lov migratornih ptica.

Uz izraženu seizmicku aktivnost, regija je izložena i negativnom utjecaju klimatskih promjena – poplave, suša, erozija tla i šumski požari sve sucešce situacije s kojim se suocava.

Što se tice ekonomskog potencijala, turisticki potencijal nije optimalno iskorišten jer se turistickim sektorom ne upravlja na optimalan nacin, a koristi bi imao od bolje koordnacije.

Usto, uprave bi i institucije u regiji mogle imati koristi od mogucnosti modernizacije i boljeg povezivanja u svrhu, izmedu ostaloga, suzbijanja ilegalne migracije i prekogranicnog kriminala.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications