Lokalni Razvoj ood Vodstvom Zajednice

Dodatni alati

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Finnish
Period : 2014-2020
Date : 26/03/2014

Način na koji udruga LEADER, koja se financira iz sredstava za strukturni i ruralni razvoj, posljednjih 20 godina pristupa lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice (CLLD) pomogao je subjektima u ruralnom sektoru da razmotre dugoročni potencijal svojih lokalnih regija te se pokazao kao učinkovito
sredstvo za provedbu razvojne politike. Europska komisija promovirala je taj način provedbe i putem inicijativa zajednice URBAN i EQUAL. Udruga za regionalni razvoj LEADER, koja prima podršku od EU-a od 1991. godine, postala je važna sastavnica politike ruralnog razvoja te je iznimno dobro prihvaćena u cijeloj Europi. Od 2007. godine politika lokalnog razvoja primjenjuje se i u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u svrhu podrške održivom razvoju ribarskih zajednica.

Članci 32. – 35. Propisa o zajedničkim odredbama (EU) br. 1303/2013 temelje se za CLLD na pristupu udruge LEADER, a odnose se na četiri fonda obuhvaćena Zajedničkim strateškim okvirom – Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj te Europski fond
za pomorstvo i ribarstvo – u programskom razdoblju od 2014. – 2020. (ESI fondovi – Europski strukturni i investicijski fondovi).

CLLD specifičan je alat za primjenu na podregionalnoj razini koji nadopunjuje druge oblike razvojne podrške na lokalnoj razini. CLLD može mobilizirati i uključiti lokalne zajednice i organizacije u postizanje ciljeva strategije Europa 2020. – pametnog, održivog i uključivog razvoja, poticanja teritorijalne
kohezije i ostvarivanja specifičnih ciljeva politike.

Publications