Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments help to trigger investments on the ground for revenue-generating and cost-saving activities while maximising private investment with minimum public support to deliver the Cohesion Policy objectives of economic, social and territorial cohesion. Financial instruments represent a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. The European Regional and Development Fund and the Cohesion Fund support projects on the ground through financial products, such as loans, guarantees and equity

Dodatni alati

 

Novosti

  Program Višeregionalne pomoći (MRA) jedan je od dijelova platforme fi-compass za savjetodavne usluge o financijskim instrumentima u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) koje Europska komisija pruža u partnerstvu s Europskom investicijskom bankom. Cilj MRA projekata, koji uključuju barem dva upravljačka tijela iz različitih država članica EU-a, jest procjena moguće uporabe financijskih instrumenata ESIF-a u posebnim tematskim područjima od zajedničkog interesa. Njima se želi olakšati šira uporaba financijskih instrumenata i u pogledu uloženih ESI fondova i njihova zemljopisnog ili tematskog opsega te potaknuti regije iz različitih država članica na suradnju, razmjenu najboljih praksi i uključenost u uzajamno učenje. 

  Gradovi u središtu politike EU-a 

  Više od 70 % europskih građana živi u urbanim područjima, što će se u budućnosti dodatno povećati. Svakim danom gradovi diljem Europe prilagođavaju svoje planove urbanog razvoja kako bi riješili najteže izazove poput porasta broja stanovnika, klimatskih promjena i digitalne transformacije. Razvojem sveobuhvatnih strategija i definiranjem dugoročnih političkih ciljeva, gradovi djeluju kako bi pružili potporu povoljnom stanovanju, promicali projekte u području energetske učinkovitosti, revitalizirali susjedstva i poboljšali javni prijevoz. No strateški planovi mogu se uspješno provoditi samo ako gradovi imaju pristup financiranju. Bez snažne uključenosti javnog i privatnog kapitala, teško je pretvoriti viziju grada u stvarnost 

  Nizozemski grad Haag odlučio je 2013. uložiti 4 milijuna EUR u pilot-projekt pod nazivom JESSICA za uspostavu financijskog instrumenta za energetsku učinkovitost. U to vrijeme uključeni nisu očekivali da će u razdoblju od četiri godine posjedovati holding fond s preko 46 milijuna EUR u sredstvima za inovacije, održivost i urbani razvoj. 

  Međutim, prvi koraci stvaranja fonda bili su izazovni. 

  „Kada smo počeli uspostavljati fond, susretali smo se s brojnim pitanjima i trebali smo prevladati mnoge tehničke prepreke kako bismo uspostavili solidan i siguran temelj za buduća ulaganja”, prisjeća se William van den Bungelaar, tajnik Zaklade Economic Investment Holding Fund Foundation (HEID) iz Haaga. 

  U Haagu se sada nalazi tim stručnih praktičara koji surađuju sa neovisnim upraviteljem fonda radi praćenja i pružanja potpore financijskim instrumentima u gradu. Zbog uspjeha HEID-a, financijski se instrumenti sada upotrebljavaju za financiranje strateških prioriteta grada. 

  Obnovljiva ulaganja diljem Europe

  Kako bi poboljšali postojeće znanje o financijskim instrumentima, Haag je udružio snage s trima europskim gradovima, Manchesterom, Milanom i Londonom, na MRA projektu pod nazivom Obnovljiva ulaganja u gradovima u Europi ili RICE. Projektom se želi poboljšati razvoj novih financijskih instrumenata radi povećanja ulaganja iz privatnog sektora u urbani razvoj, osobito u pogledu malih gradova. Njime su uspostavljene zajedničke financijske potrebe gradova, čime su utvrđeni oni sektori u kojima se financijski instrumenti mogu pružiti najbolju potporu projektima koji su usklađeni s političkim prioritetima grada. Sektori s najvećim financijskim potrebama obuhvaćaju prijevoz, energiju, stanovanje i radni prostor, zelenu i plavu infrastrukturu ili gospodarski razvoj u širem smislu, što uključuje MSP-ove i novoosnovana poduzeća te razvoj novih komercijalnih objekata ili objekata za inovacije. 

  Partneri projekta MRA-RICE iskoristili su iskustva iz različitih uključenih gradova. 

  „Uporaba financijskih instrumenata u Manchesteru uspješna je priča i njezine koristi bile su dalekosežne”, rekao je Mark Duncan iz Gradskog vijeća grada Manchestera. Slično, Binal Cadieu iz Uprave šireg područja Londona promiče potencijal novog financijskog instrumenta pod nazivom Fond gradonačelnika za energetsku učinkovitost (MEED) koji je uspostavljen u Londonu. „Kao obnovljivi fond MEEF nam pruža model za iskorištavanje milijuna funti privatnog ulaganja za projekte s niskom razinom ugljika”, rekla je Cadieu. 

  Plan gradskog fonda projekta RICE

  Projektom RICE ostvaren je model gradskog fonda koji se može prilagoditi specifičnim potrebama gradova diljem Europske unije kako bi se podržao urbani razvoj. S planom koji sadržava najbolje prakse među partnerima projekta RICE, fond je fleksibilan. U suštini, to je „financijski instrument kojim upravlja grad i kojim se neovisno upravlja pomoću strategije ulaganja koja je usklađena sa strateškim prioritetima grada kojim se postiže značajna iskoristivost javnih ulaganja”. 

  Voditelj projekta RICE van den Bungelaar naglašava koristi partnerstva. 

  „Planom se utvrđuje fleksibilan okvir za financijski instrument za urbani razvoj kojim se postiže značajna iskoristivost javnog ulaganja zajedno s paketom tehničke pomoći radi pružanja potpore provedbi”, rekao je. „Model je osmišljen da bude jednostavan, da se može ponoviti i prilagoditi kako bi ga mogli usvojiti drugi kao temelj financijskog instrumenta za urbani razvoj.” 

  Dok se kroz uključenost neovisnog upravitelja fondom potiče njegova provedba, razvoj strategije za ulaganje u urbana područja vode gradovi. Stvaranjem gradskog fonda, europski gradovi imaju mogućnost operacionalizirati svoju viziju i strategiju. 

  Iskorištavanje potpore kohezijske politike

  Javni resursi poput ESIF-a igraju ključnu ulogu u prevladavanju tržišnog jaza, omogućujući mnogim projektima pristup sredstvima EU-a koja inače ne bi bila dostupna ili bi bila preskupa. Onda kada gradovi imaju pristup resursima ESIF-a, mogu uspješno provoditi financijske instrumente usmjerene na njihove lokalne potrebe, time uspješno mobilizirajući druga javna i privatna ulaganja u projekte. To se može učiniti ili putem zajmova i jamstava za dugoročne urbane projekte, vlasničkim instrumentima ili instrumentima nalik vlasničkima za ulaganja u visokorizične projekte ili kroz kombinaciju povratnih i bespovratnih oblika potpore. 

  Brojni gradovi nemaju mnogo iskustva u uspostavi gradskih fondova. Stoga im je potrebna stručna potpora u osmišljavanju i uspostavi novih financijskih instrumenata. Programi tehničke pomoći koje Europska komisija podržava, kao što je MRA, olakšavaju pripremu i provedbu novog gradskog fonda pružanjem pomoći gradovima u izgradnji njihovih vlastitih kapaciteta. 

  „Onim gradovima koji su tek ušli u svijet financijskih instrumenata, kao što su Fondovi za urbani razvoj, projekt MRA-RICE pruža koristan alat za razvoj novih financijskih instrumenata i procjenu njihove izvedivosti u lokalnom kontekstu”, rekla je Lucia Scopelliti zaposlena u općini Milano. 

  Saznajte više o projektu MRA-RICE na adresi www.fi-compass.eu

  Panorama 69: Moravia-Silesia emerges from its industrial past

Dodatne vijesti

We are facing important challenges in Europe. We need to continue boosting economic growth and creating employment. We must do more with less and this can be achieved through financial instruments.

Commission services are committed to making this smarter use of EU resources through financial instruments as a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. It should be pointed out that financial instruments are not an end in themselves but a policy delivery mechanism.

Besides the obvious advantages of leveraging additional resources and recycling funds over the long term, the repayable nature of financial instruments offers incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects. Last but not least, the reflows from these investments become resources at the disposal of national authorities, that can subsequently be reinvested into further projects.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Need to know more?

The fi-compass platform maintains a library of documents, country pages, examples and events

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu