Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments represent a resource-efficient way of deploying cohesion policy resources in pursuit of the Europe 2020 Strategy objectives. Targeting projects with potential economic viability, financial instruments provide support for investments by way of loans, guarantees, equity and other risk-bearing mechanisms, possibly combined with technical support, interest rate subsidies or guarantee fee subsidies within the same operation.

Dodatni alati

 

Novosti

  Kako bi se novim poduzećima i promicateljima projekata urbanog razvoja olakšao pristup financijskim sredstvima, Europska komisija danas je donijela dva nova, lako dostupna instrumenta koji se odmah mogu koristiti za ulaganja iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

  Komisija potiče države članice da u razdoblju 2014. – 2020. udvostruče svoja ulaganja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja se koriste u okviru financijskih instrumenata kao što su zajmovi, vlasnički udjeli i jamstva, u skladu s ciljevima Plana ulaganja.

  Lako dostupni financijski instrumenti već su sukladni s Uredbom o ESI fondovima i propisima o državnoj pomoći te su osmišljeni u cilju povećanja prihvaćenosti obnovljive financijske potpore umjesto tradicionalnih bespovratnih sredstava u državama članicama te kombiniranja javnih i privatnih sredstava.

  Već postoje tri instrumenta takve vrste: zajam na temelju podjele rizika, koji se temelji na podjeli rizika između javnih i privatnih sredstava, te instrument za ograničeno jamstvo, u okviru kojeg javni novac služi kao jamstvo u slučaju neispunjavanja obveza unutar kreditnog portfelja banke. Cilj je tih dvaju instrumenata omogućiti MSP-ovima bolji pristup financiranju. Treći je instrument zajam za obnovu, za projekte energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora u sektoru stambenih zgrada.

  Danas Komisija pokreće dva nova instrumenta:

  • Instrument za zajedničko ulaganje, koji će omogućiti financiranje novoosnovanim poduzećima te malim i srednjim poduzećima. Ta će im potpora omogućiti da razviju svoje poslovne modele i privuku dodatna financijska sredstva putem programa zajedničkog ulaganja kojim upravlja jedan glavni financijski posrednik. Ukupan iznos ulaganja u kojem se kombiniraju javna i privatna sredstva može biti i do 15 milijuna € po MSP-u. Primjer takvog instrumenta za zajedničko ulaganje u razdoblju 2007. – 2013. bio je SAS JEREMIE u francuskoj regiji Languedoc-Roussillon, u okviru kojeg su se sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koristila za privlačenje privatnog kapitala i ulaganje u visokotehnološke MSP-ove u regiji.
  • Fondovi za urbani razvoj podupirat će održive urbane projekte, primjerice u područjima javnog prijevoza, energetske učinkovitosti ili revitalizacije urbanih područja. Projekti moraju biti financijski održivi i dio strategije integriranog održivog urbanog razvoja. Ukupan iznos ulaganja u kojem se kombiniraju javna i privatna sredstva može biti i do 20 milijuna € po projektu. Potpora će biti u obliku fonda za zajmove kojim će upravljati financijski posrednik, sa sredstvima iz ESI fondova i doprinosom od najmanje 30 % iz privatnog kapitala. Takav Fond za urbani razvoj razvijen je u Pomorju u Poljskoj u razdoblju 2007. –2013.

  Dodatne informacije

Dodatne vijesti

Besides the obvious advantages of recycling funds over the long term, financial instruments help to mobilise additional public or private co-investments in order to address market failures in line with Europe 2020 and cohesion policy priorities. Their delivery structures entail additional expertise and know-how, which helps to increase the efficiency and effectiveness of public resource allocation. Moreover, these instruments provide a variety of incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects.

Financial instruments have been used for delivering investments for Structural Funds since the 1994-1999 programming period. Their relative importance has increased during the programming period 2007-2013 and they now represent around 5 % of total European Regional Development Fund (ERDF) resources. In the light of the current economic situation and the increasing scarcity of public resources, financial instruments are expected to play an even stronger role in cohesion policy in the 2014-2020 programming period.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu