Pristup financiranju

Za financiranje iz regionalnih fondova trebate se prijaviti upravljačkom tijelu dotičnog regionalnog programa. To će tijelo procijeniti vaš projekt i odlučiti hoće li vam odobriti financijska sredstva.
Pronađite odgovarajuće upravljačko tijelo

 • Pravo na financiranje sredstvima regionalnih fondova imaju javna tijela, pojedine organizacije iz privatnog sektora (posebice mala poduzeća), sveučilišta, udruženja, nevladine organizacije i volonterske organizacije. Strane tvrtke sa sjedištem u regiji obuhvaćene određenim operativnim programom također se mogu prijaviti pod uvjetom da se poštuju europska pravila o javnoj nabavi.
 • Za više informacija o tome tko se može prijaviti u vašoj regiji obratite se svojem upravljačkom tijelu
 • Promotorima projekata u državama kandidatkinjama ili potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU-u na raspolaganju je Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA).
 • U većini slučajeva financijska sredstva dodjeljuju se za projekte, stoga trebate razviti projekt koji će ispunjavati uvjete za dodjelu financijskih sredstava, koja će vam se zatim isplaćivati u različitim stadijima postupka.
 • Prije prijave za bespovratna sredstva trebate provjeriti europske operativne programe u svojoj regiji. Vaš prijavljeni projekt mora ispunjavati kriterije i ulagačke prioritete regionalnog programa.
 • Potrebno je pridržavati se postupaka prijave relevantnom upravljačkom tijelu. Neka tijela imaju stalno otvorene postupke, dok druga prihvaćaju prijave samo u određeno vrijeme. Pojedinosti potražite na web-stranici svojeg upravljačkog tijela.

Nema minimalne veličine projekta. Ono što se računa jest njihova europska dodana vrijednost, utjecaj na zapošljavanje, inovativna priroda i njihov doprinos gospodarskoj konkurentnosti vaše regije.

 • Korisnici europskih bespovratnih sredstava često ističu kako je vrijeme utrošeno na sastavljanje prijave za financiranje iz regionalnih fondova više nego nadoknađeno dugoročnim koristima.
 • Iako se iz fondova financira samo dio projekta, ta sredstva imaju važan učinak poluge. Osiguranje sredstava iz fondova EU-a često potiče druge partnere da se uključe.

U nastavku su navedeni samo neki od brojnih izvora pomoći i savjeta o dobivanju regionalnih sredstava EU-a.

 • Središnja informacijska služba Europe Direct razmjenjuje informacije sa stotinama informacijskih točaka širom Europe
 • Vaše upravljačko tijelo može vam dati savjet u svakom stadiju prijave za projekt
 • Europski tim u vašoj lokalnoj upravi ili gospodarska komora
 • Europska poduzetnička mreža daje stručne savjete malim poduzećimao tome kako pristupiti javnim fondovima EU-a i bespovratnim sredstvima za istraživanje i razvoj, inovacije, ulaganje, zapošljavanje i izobrazbu.
 • EU osigurava financiranje i bespovratna sredstva za brojne projekte i programe u mnogim područjima poput kulture, obrazovanja, poljoprivrede i ruralnog razvoja, istraživanja i okoliša
 • Više informacija na bespovratna sredstva, financiranje i programi EU-a
 • EuroAccess : Your gateway to funding in the EU Macro-Regions