Europski strukturni i investicijski fondovi

Dodatni alati

 

Pet glavnih fondova rade zajedno na podržavanju gospodarskog razvoja diljem država EU, u skladu s ciljevima strategije Europa 2020.:

Svaka regija EU može imati koristi od ERDF-a i ESF-a. Međutim, samo manje razvijene regije mogu dobiti potporu iz Kohezijskog fonda.

Fond solidarnosti Europske unije

Fond solidarnosti Europske unije (EUSF) pruža pomoć u slučaju većih prirodnih katastrofa.

Instrument za pretpristupnu pomoć

Pomoć za države kandidate i potencijalne kandidate za pristup EU dostupna je pomoću Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).