Danube

Interreg

Dodatni alati

 

Programme description

Glavni ciljevi

Podunavski transnacionalni program podržavat će političku integraciju na području u dosegu polja povezanih s prioritetima Strategije EU-a za podunavsku regiju (EUSDR-a). Namjera je transnacionalnih projekata utjecati na nacionalne, regionalne i lokalne politike (u svojstvu katalizatora političkih odluka).

Prioriteti financiranja

Program će se usredotočiti na četiri prioriteta:

 • "Inovativno i društveno odgovorno Podunavlje": poticanje eko-inovacija, prijenosa znanja, klasterske politike, društvenih inovacija i stručnog poduzetništva, uključujući tehnološke i netehnološke aspekte inovacija. 
 • "Ekološki i kulturno osviješteno Podunavlje": fokus na združene i integrirane pristupe radi očuvanja raznolikosti prirodnih i kulturnih resursa podunavske regije i upravljanje njima kao temelj strategija održivog razvoja i rasta. 
 • "Bolje povezano i energetski odgovorno Podunavlje": hvatanje u koštac s uobičajenim izazovima povezanim s ekološkim i sigurnim sustavima prijevoza koji ispuštaju manje ugljika, uključujući slatkovodne puteve i luke i višemodalne veze, radi doprinosa održivoj regionalnoj i lokalnoj mobilnosti, modalnoj integraciji i pametnom prijevozu. 
 • "Dobro vođeno Podunavlje": ovaj će prioritet ključno pridonijeti poboljšanju sposobnosti i kapaciteta javnih ustanova i ključnih čimbenika uključenih u što učinkovitiju implementaciju Strategije EU-a za podunavsku regiju. Nastojat će i poboljšati pravno i političko okruženje, razviti strategije, združene resurse i radnje te koordinirati pružanje usluga u područjima suočenim s velikim društvenim izazovima (uključujući politike vezane uz tržišta rada, obrazovne sustave i prakse, demografske promjene i izazove koje nameću migracije stanovništva, društveno uključivanje ugroženih i marginaliziranih grupa, proces planiranja uz sudjelovanje i uključenja civilnog društva, suradnju i partnerstvo između gradova i sela te suradnju na područjima sigurnosti i pravednosti).

Očekivani utjecaj

pojačana suradnja radi boljeg odgovaranja na izazove u sljedećim područjima:

 • istraživanje i inovacija,
 • kompetencije za poslovnu i društvenu inovaciju,
 • održiva upotreba prirodnog i kulturnog nasljeđa i resursa,
 • transnacionalno upravljanje vodama i sprječavanje opasnosti od poplava, upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa,
 • ekološki, sigurni i uravnoteženi sustavi prijevoza,
 • energetska sigurnost i učinkovitost.
 • Intenzivnija suradnja radi povećanja mogućnosti upravljanja koordinatora prioritetnih područja (PAC-ova) radi učinkovite implementacije ciljeva i glavnih aktivnosti EUSDR-a.

Regions

 • Austria
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Czechia
 • Germany
 • Hungary
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 202,095,405.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 274,578,077.00 €

Total EU contribution: 231,924,597.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M6TN001