ESPON

Interreg

Dodatni alati

 

Programme description

Glavni ciljevi

Cilj Programa suradnje ESPON 2020 potpora je učinkovitosti kohezijske politike EU-a i drugih sektorskih politika i programa obuhvaćenih europskim strukturnim investicijskim (ESI) fondovima kao i nacionalnih i regionalnih politika teritorijalnog razvoja kroz stvaranje, diseminaciju i promicanje teritorijalnih podataka koji se odnose na teritorije 28 država članica EU-a i četiriju partnerskih država – Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske.

Prioriteti prilikom financiranja

ESPON se usredotočuje na tematski cilj 11, “Unaprjeđenje institucionalnog kapaciteta". No kako svih 11 tematskih ciljeva ima teritorijalnu dimenziju ili praktičnu primjenu, svi se smatraju relevantnima za potporu u vidu teritorijalnih podataka koje stvara, generira i diseminira program ESPON 2020.

Očekivani utjecaj

 • Unaprjeđeno stvaranje teritorijalnih podataka putem primijenjenog istraživanja i analiza.
 • Napredni prijenos znanja i korištenje analitičke korisničke podrške.
 • Poboljšani uvidi vezani u teritorije i alati za teritorijalnu analizu.
 • Širi doseg i shvaćanje teritorijalnih podataka.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004