INTERREG EUROPE

Interreg

Dodatni alati

 

Programme description

Glavni ciljevi

Cilj je programa unaprjeđenje kohezijske politike kroz razmjenu iskustava, prijenos pozitivnih primjera iz prakse i zajedničke inicijative između regija EU 28 (+ Norveška i Švicarska) vezanih uz tematski organizirane ciljeve poput inovacija, malih i srednje velikih poduzeća, gospodarstva s niskim udjelom ugljika i zaštite okoliša.

Prioriteti prilikom financiranja

Program će se usredotočiti na sljedeća četiri glavna prioriteta:

 • istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije
 • konkurentnost malih i srednje velikih poduzeća
 • gospodarstvo s niskim udjelom ugljika
 • okoliš i učinkovito upravljanje resursima

Očekivani utjecaj

Ovaj je program vrlo specifičan jer može utjecati samo na način na koji će drugi operativni programi ponuditi svoje fondove za poticanje navedenih tematskih ciljeva, tj.

 • predstavljanje rasta i programa vezanih uz poslove na koje utječe Interreg Europe na području inovacija: 25%
 • predstavljanje rasta i programa vezanih uz poslove na koje utječe Interreg Europe na području malih i srednje velikih poduzeća: 33%
 • iznos iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF-a) ponuđenih na području gospodarstva s niskim udjelom ugljika, a na koje utječe Interreg Europe: 192 milijuna eura

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR001