(Interreg V-A) IT-HR - Italy-Croatia

Interreg

Dodatni alati

 

Programme description

Glavni ciljevi

Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji omogućilo je uspostavljanje prvog prekograničnog programa suradnje "Interreg V-A" između Italije i Hrvatske. Program će podržavati suradnju preko Jadranskog mora s ciljem povećanja prosperiteta i potencijala plavog razvoja tog područja.

Program će putem prekograničnih partnerstava unaprijediti lokalne uvjete za inovacije u sektorima plavog gospodarstva na području suradnje. Program će unaprijediti i nadzor klimatskih promjena te podržati implementaciju mjera prilagodbe. Time će se pak povećati sigurnost područja u slučaju prirodnih katastrofa i onih koje je uzrokovao čovjek putem dodatne implementacije inovativnih i zajedničkih prostornih informacijskih sustava. Ti će sustavi pratiti interakciju svih dijelova ekosustava, uključujući ljudske aktivnosti koje utječu na okoliš. Radi osiguravanja održivosti okoliša, program će poboljšati i morske i obalne prometne usluge i čvorišta ulaganjem u lučku infrastrukturu i morski promet, promičući tako multimodalnost.

I konačno, namjera je programa koristiti prirodno i kulturno nasljeđe kao pokretač održivog i ravnomjernijeg teritorijalnog razvoja obuhvaćanjem ruralnih područja i osiguravanjem bolje prostorne raspodjele toka gostiju.

Prioriteti financiranja

Program će se usredotočiti na sljedećih pet prioriteta:

 1. plave inovacije

 2. sigurnost i otpornost

 3. ekološko i kulturno nasljeđe

 4. morski promet

 5. tehnička pomoć

Neki od očekivanih rezultata

 • nove platforme, mreže i pomoćne platforme za unaprjeđivanje prijenosa znanja i iskorištavanje postignutih rezultata u području plavog gospodarstva;

 • stvaranje prekograničnih lanaca opskrbe ulaganjem u istraživanje i inovacije;

 • uspostavljanje bolje koordiniranog kolektivnog planiranja u slučajevima opasnosti i pripremljenosti za opasnosti od poplava, uključujući poboljšanje postojećih pomoćnih sustava za rano upozoravanje i donošenje odluka;

 • razvoj prekograničnih održivih turističkih proizvoda i usluga;

 • veza između manje popularnih turističkih itinerara i popularnih odredišta radi smanjenja pritiska na glavna turistička mjesta na području;

 • razvoj strategija suradnje za očuvanje i promicanje prirodnog i kulturnog nasljeđa (i kroz smanjenje ljudskog opterećenja i sezonalnosti);

 • razvoj modela za nadzor životinjskih vrsta i testiranje održivih modela ribogojilišta;

 • pilot-aktivnosti implementacije tehnologija usmjerenih otkrivanju morskog otpada (radar, senzorske platforme, upravljanje multispektralnim podacima, rješenja za sprječavanje morskog otpada);

 • usklađene administrativne procedure i unaprjeđenje lučkog sustava upravljanja kvalitetom za prijevoz tereta i putnika, veza s internim čvorištima i integriranog logističkog sustava;

 • razvoj zajedničkog prometnog centra za plovila radi nadzora prometa plovila na području i zaštite okoliša.

Regions

 • Croatia
  • Jadranska Hrvatska
 • Italy
  • Abruzzo
  • Molise
  • Puglia
  • Veneto
  • Friuli-Venezia Giulia
  • Emilia-Romagna
  • Marche

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 201,357,220.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 236,890,849.00 €

Total EU contribution: 201,357,220.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB042