(Interreg V-A) SI-HR - Slovenia-Croatia

Interreg

Dodatni alati

 

Programme description

Glavni cilj

Sa strateške će strane program poticati prilagodbu na klimatske promjene i sprječavanje rizika, valorizaciju prirodnih i kulturnih resursa, zaštitu i obnovu biološke raznolikosti te bolju suradnju građana i institucija. Istovremeno će se razvijati sustavi upravljanja u kriznim situacijama na prekograničnoj razini, poticat će se pametna ravnoteža između očuvanja i mobilizacije kulturnih i prirodnih resursa za održivi razvoj te će poboljšati institucionalni kapacitet u poljima zdravstva, socijalne skrbi i sigurnosti.

Da bi se ti strateški ciljevi postigli, programom se želi unaprijediti otpornost na katastrofe harmonizacijom akcija na prekograničnoj razini radi postizanja integriranijih sustava upravljanja u slučaju poplave. Namjena je programa i poticanje aktivne valorizacije prirodne i kulturne baštine radi postizanja održivog razvoja povećanjem broja zelenih poslova u području na kojem on djeluje. Programom se žele sačuvati i obnoviti staništa i vrste obuhvaćene programom Natura 2000 te povećati svijest o ulozi prirode u dobrobiti stanovništva i dugoročnom sprječavanju rizika. Osim navedenog, programom se želi poboljšati opseg i kvaliteta javnih usluga na prekograničnoj razini boljom suradnjom dviju susjednih vlada. 

Prioriteti financiranja

Program će se usredotočiti na sljedeća tri prioriteta:

 1. integrirano upravljanje rizikom od poplava u prekograničnim riječnim bazenima
 2. očuvanje i održivo iskorištavanje prirodnih i kulturnih resursa
 3. funkcionalna, sigurna i pristupačna granična područja

Neki od očekivanih rezultata

 • razvoj dodatnih šest prekograničnih riječnih bazena uz zajedničke alate, modele i karte namijenjene upravljanju rizikom od poplava
 • dodatnih 800 000 posjetitelja u prirodnim i kulturnim lokalitetima na području obuhvaćenom programom
 • 250 osoba s poboljšanim praktičnim vještinama i kompetencijama radi provođenja mjera za očuvanje biološke raznolikosti
 • podrška području veličine 31 000 hektara radi boljeg očuvanja
 • dodatnih 45 institucija koje će sudjelovati u prekograničnim strukturama
 • dodatnih 300 osoba s poboljšanim vještinama u prekograničnim uslugama koje obuhvaćaju zdravstvo, sigurnost i socijalnu skrb

Regions

 • Croatia
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 46,114,193.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 55,690,913.00 €

Total EU contribution: 46,114,193.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB029