(Interreg V-A) HU-HR - Hungary-Croatia

Interreg

Dodatni alati

 

Programme description

Program suradnje Interreg V-A Hungary-Croatia fokusira se na pametan i održiv razvoj u području oko mađarsko-hrvatske granice, uz osnaživanje i proširenje postojećih mreža suradnje te doprinošenje uspostavljanju čvrste osnove za dinamičnu i dugoročnu međugraničnu suradnju.

Program potiče gospodarski rast pograničnog područja podržavanjem stvaranja i proširenja dodatnih kapaciteta za razvoj proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća. Pridonosi i razvoju održivog turizma uspostavljanjem osnovne infrastrukture za pojačano iskorištavanje kulturnih i prirodnih dobara. Da bi se obnovila i održala ekološka raznolikost, previđene su radnje koje potiču bolju koordinaciju i učinkovitije upravljanje zaštićenim područjima.

S obje strane granice, hrvatske i mađarske, raščistit će se velike površine zemlje zahvaljujući razminiravanju u Hrvatskoj i čišćenju mađarskog teritorija zagađenog drugim vrstama neiskorištenog otpada.

Da bi se razvila specifična lokalna baza znanja i bolje razumijevanje, program će podržavati zajednički razvijene i zajednički pružene usluge obrazovanja i obuke. U konačnici se programom žele stvoriti nove i ojačati postojeće zajedničke strukture i zajednički procesi radi trajnog razvoja učinkovite suradnje u pograničnom području.

Prioriteti financiranja

Program će se fokusirati na četiri glavna prioriteta:

 • poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
 • održivo iskorištavanje prirodnih i kulturnih dobara
 •  suradnju
 • edukaciju

Očekivani učinci

 • povećanje prosječne bruto dodane vrijednosti po glavi stanovnika za industrijske i uslužne sektore u području primjene programa
 • povećanje godišnjeg broja noćenja turista za 88 000
 • povećanje broja staništa sa statusom „A: odlično očuvano” u odabranim područjima s posebnom zaštitom ptica sa 179 na 192
 • utrostručenje broja obrazovnih ustanova u pograničnom području koje nude zajedničke tečajeve ili tečajeve sa sadržajem vezanim uz područje ili susjednu državu s 29 na 90.

Regions

 • Croatia
  • Kontinentalna Hrvatska
 • Hungary
  • Nyugat-Dunántúl
  • Dél-Dunántúl

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 60,824,406.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 73,900,028.00 €

Total EU contribution: 60,824,406.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB008