Adriatic-Ionian

Interreg

Dodatni alati

 

Programme description

Glavni ciljevi

Opći je cilj poticanje politika i inovacija upravljanja u sklopu europske integracije među partnerskim državama iskorištavanjem prednosti bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Jadranskog i Jonskog mora te poboljšanje gospodarske, društvene i teritorijalne kohezije na području obuhvaćenom programom.

Prioriteti financiranja

Program će se fokusirati na četiri glavna prioriteta:

 • inovativna i pametna regija: podrška poboljšanju kapaciteta inovacije boljom suradnjom poslovnog, istraživačkog i obrazovnog sektora.
 • održiva regija: promicanje održive valorizacije i očuvanja prirodnih i kulturnih dobara te zaštita usluga ekosustava na jadransko-jonskom području.
 • povezana regija: podržavanje integriranog prijevoza i usluga      mobilnosti te multimodalnosti na jadransko-jonskom području
 • podrška upravljanju strategijom Europske unije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR)

Očekivani učinci

 • razvoj regionalnog sustava inovacija na jadransko-jonskom području
 • poboljšani kapacitet transnacionalnog hvatanja u koštac s ekološki      osjetljivim pitanjima, fragmentacijom te očuvanjem usluga ekosustava na jadranskom i jonskom području.
 • poboljšani kapacitet integriranog prijevoza i usluga mobilnosti te      multimodalnosti na jadransko-jonskom području
 • bolji institucionalni kapacitet javnih uprava i ključnih dionika te pomoć u implementaciji zajedničkih prioriteta u okviru EUSAIR-a.

Regions

 • Croatia
 • Greece
 • Italy
  • Lombardia
  • Abruzzo
  • Molise
  • Puglia
  • Basilicata
  • Calabria
  • Sicilia
  • Nord-Est
  • Provincia Autonoma di Bolzano
  • Provincia Autonoma di Trento
  • Veneto
  • Friuli-Venezia Giulia
  • Emilia-Romagna
  • Umbria
  • Marche
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 83,467,729.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 117,918,198.00 €

Total EU contribution: 99,156,616.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M4TN002