IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina - Montenegro

Interreg

Dodatni alati

 

Programme description

Glavni ciljevi

Interreg IPA program suradnje za Hrvatsku Program Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. osmišljen je radi jačanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja na prekograničnom području između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. 

Provedbom zajedničkih projekata i aktivnosti, program će postati ključan za generiranje pametnih rješenja za potrebe i izazove s kojima se susreću ljudi na tim područjima. 

Prioriteti financiranja

Program se usredotočuje na pet prioriteta:

  • Poboljšavanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi.
  • Zaštita okoliša i prirode, poboljšanje prevencije rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti.
  • Doprinos razvoju turizma te očuvanju kulturne i prirodne baštine.
  • Jačanje regionalne konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja.
  • Pružanje tehničke pomoći radi poticanja učinkovitosti i efikasnosti upravljanja implementacije Programa.

Očekivani učinci

Pojačana suradnja radi stvaranja zajedničkih učinaka:

  • Bolja pristupačnost i učinkovitost institucija javnog zdravstva i socijalne skrbi.
  • Zaštićen okoliš i biološka raznolikost putem unaprijeđenih sustava upravljanja radi sprječavanja rizika i iskorištavanje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.
  • Diversifikacija u turizmu potiče održivo iskorištavanje kulturnog i prirodnog naslijeđa.
  • Oslobađanje grupiranih aktivnosti radi omogućivanja procesa inovacija, razvoja novih tehnologija i ICT rješenja.

Regions

  • Croatia

Funds

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 67,241,552.00 €

Total EU contribution: 57,155,316.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16I5CB004