IPA CBC Croatia - Serbia

Interreg

Dodatni alati

 

Programme description

Glavni ciljevi

Opći je cilj Interreg IPA programa prekogranične suradnje između Hrvatske i Srbije za razdoblje od 2014. do 2020. jačanje socijalnog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja provedbom zajedničkih projekata i aktivnosti podržanih u okviru četiriju tematskih prioriteta: 

 1. zdravstvenih i socijalnih usluga,
 2. zaštite okoliša, biološke raznolikosti, prevencije rizika, održive energija i energetske učinkovitosti,
 3. turizma te kulturne i prirodne baštine,
 4. konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja. 

Odabrani tematski prioriteti predstavljeni su kao četiri prioritetne osi koje će programu omogućiti provedbu pametnih rješenja koja odgovaraju na potrebe i izazove programskog područja. 

Prioriteti financiranja

Program će se usredotočiti na četiri prioriteta:

 • "Poboljšavanje kvalitete javnih socijalnih i zdravstvenih usluga"
  Cilj je ovog programa poboljšavanje njege starijih osoba unaprjeđenjem sustava palijativne skrbi te provedbom zajedničkih aktivnosti aktivnog i zdravog starenja. Ovim programom unaprijedit će se briga za korisnike socijalne skrbi i pripadnike ostalih osjetljivih društvenih skupina. To će se postići, primjerice, osnivanjem zajedničkih društvenih centara, pružanjem usluga pravnog savjetovanja, provedbom zajedničkih aktivnosti i projekata primjene ICT rješenja i manjih infrastrukturnih poboljšanja, opremanjem malih ambulanti, mobilnih timova i centara hitne pomoći s obje strane granice te razvojem zajedničkih programa obuke za obrazovanje i razmjenu iskustava. To će se postići iskorištavanjem kvalitetnijih i proširenih mogućnosti unaprjeđivanja ustanova i vještina. 

 • "Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšavanje prevencije rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti
  Cilj je ovog programa poboljšavanje upravljanja okolišem i jačanje zaštite biološke raznolikosti te uspostava komunikacije između tijela nadležnih za zajednički nadzor i upravljanje zaštićenim i NATURA 2000 područjima s obje strane granice. Nadalje, programom će se razvijati zajedničke inicijative vezane uz stanje pripravnosti u hitnim slučajevima, s naglaskom na ključne postojeće i očekivane rizike, npr. poplave, mine, suše te zagađenje. S obzirom na navedeno, provodit će se pilot i demonstracijski projekti u kojima će se primjenjivati inovativna rješenja da bi se provelo upravljanje prevencijom rizika. Osim toga, provodit će se i zajedničke inicijative prekogranične suradnje s ciljem povećanja kapaciteta za razvoj održive energije (npr. ulaganjem u infrastrukturu manjeg opsega i razvojem zajedničkih pilot projekata s inovativnim tehnologijama i rješenjima) da bi se unaprijedili vezani planski i pravni okviri te da bi se potaknulo zajedničko podizanje svijesti te ojačale promotivne aktivnosti kao bitan instrument politike povećanja energetske učinkovitosti.  
   
 • "Doprinos razvoju turizma te očuvanju kulturne i prirodne baštine" 
  Program će biti usmjeren na pružanje platforme za jačanje upravljanja turizmom u prekograničnom području da bi se povećala privlačnost turističkih odredišta. To će se postići jačanjem zajedničkog brendiranja i zaštite novih turističkih proizvoda, mapiranjem i projektiranjem zajedničkih tematskih putova, razvojem i unaprjeđivanjem javnog turizma, usluga kulture i kulturne baštine, organiziranjem zajedničkih kulturnih manifestacija te zajedničkom obukom osoblja. Program će biti usmjeren i na postizanje bolje suradnje i koordinacije relevantnih interesnih skupina u turističkom sektoru te na razvoj i provedbu zajedničkih turističkih strategija, planova akcije i istraživanja očuvanja i obnove kulturne i nacionalne baštine.

 • "Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području" 
  Cilj je ovog programa unaprjeđivanje aktivnosti poslovne podrške da bi, uz pomoć institucija poslovne podrške, male i srednje velike tvrtke poboljšale svoj učinak i povećale svoju konkurentnost na tržištu. Osim toga, program će biti usmjeren na promociju i uspostavu poslovnih mreža kojima će se poduprijeti zaštita proizvoda, marketing i razvoj tržišta u prekograničnom području te pristupiti rješavanju potrebe za poboljšanjem kvalitete usluga i proizvoda u programskom području, uz unaprjeđenje vještina i znanja o primjeni inovativnih tehnologija. Nadalje, programom će se poticati osnivanje ili daljnji razvoj laboratorija i tehnoloških centara te ICT rješenja koja zajednički koriste korporacije u programskom području. 

Očekivani učinci

Pojačana suradnja radi boljeg odgovaranja na izazove u sljedeća četiri prioritetna područja:

 • povećavanje mjera za smanjivanje broja prirodnih katastrofa i poboljšavanje prevencije rizika, pripravnosti i reakcije na katastrofe
 • povećavanje broja starijih osoba i djece kojima se pomoć socijalnih službi pruža putem državnih tijela, istraživanja i inovacije,
 • smanjivanje potrošnje energije javnih objekata
 • povećavanje broja noćenja turista
 • povećavanje raspona aktivnosti klastera putem inovacije, novih tehnologija i ICT rješenja

Regions

 • Croatia

Funds

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 00.00 €

Total EU contribution: 00.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16I5CB003