Operativni program 'Regionalna konkurentnost' za Hrvatsku

Hrvatska

Dodatni alati

 

Od 1. srpnja 2013. godine Hrvatska postaje 28. članica Europske Unije. Nakon pridruživanja, sredstva iz pretpristupnog IPA fonda "Regionalna konkurentnost" pretvaraju se u konvergentni program su-financiran od strane kohezijskih fondova. Program pokriva teritorij cijele Hrvatske. Program se nakon pridruživanja nastavlja za period od 6 mjeseci, u cilju potpunog pokrića sedmogodišnjeg programskog razdoblja od 2007-2013 god. Odluka kojom se odobrava program očekuje se na jesen 2013.god.

1. Namjera programa

U usporedbi s većinom zemalja članica Europske unije, Hrvatska zaostaje u stupnju konkurentnosti gospodarstva, razvoja inovacija i tehnološkog transfera. Program "Regionalna konkurentnost" ima za prvenstveni cilj oslobađanje gospodarskog potencijala Hrvatske kroz jačanje regionalnog potencijala za gospodarski razvoj, razvoj poduzetništva, podršku malim i srednjim poduzetnicima (MSP) te podržavanje inovacija i tehnološkog transfera u zemlji.

2. Očekivani rezultati programa

Program će doprinijeti jačanju konkurentnosti hrvatskih regija i smanjenju regionalnih neuravneteženosti.
Razvoj i unaprjeđenje regionalne gospodarske i turističke infrastrukture doprinijet će većoj atraktivnosti investitorima, stvoaranju novih mogućnosti zaposlenja i uspostavljanju MSP-a, čime se ujedno obogaćuje i povećava raznolikost hrvatskog gospodarstva.
Izravna i neizravna potpora malom i srednjem poduzetništvu, javnom visokom obrazovanju te istraživanju i razvoju (I&R) stvara bolje uvjete za razvoj gospodarstva, povećavanje produktivnosti i učinkovitosti poduzeća, kao i  uvođenje i primjenu inovativnih i  naprednih tehnologija.

Neki od očekivanih rezultata nakon istjeka implementacijskog razdoblja u 2016.god. su:

  • 200 novih, neizravno kreiranih radnih mjesta
  • 90 novih MSP-a  u području gospodarstva i istraživačkih djelatnosti
  • 18 novih sporazuma o međusobnoj suradnji između  gospodarstva i istraživačkih institucija
  • povećan broj posjetitelja za 18 000 uslijed ulaganja u turističku ponudu (opremu)

3. Prioritetne osi

Prioritetna os 1: Razvoj i proširenje regionalne infrastrukture i povećanje atraktivnosti regija
Glavni cilj Prioritetne osi 1 je promicanje uravnoteženog regionalnog društveno-ekonomskog razvoja za poduzetnike i radnike te stanovnike i posjetitelje, stimuliranje gospodarskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta kroz jačanje infrastrukture za poduzetništvo i turizam.
Investicije se fokusiraju na:
poboljšanje efikasnosti, kapaciteta, kvaliteta i atraktivnosti postojećih poslovnih zona, novih i postojećih poduzetničkih inkubatora i drugih vrsta potpore za razvoj malog i srednjeg poduzetništva te unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta namijenjenih poboljšanju turističkih aktivnosti.

Prioritetna os 2:  Podizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
Glavni cilj Prioritetne osi 2  je doprinos strateškim ciljevima razvoja poduzetništva, te  razvoju uvjeta za inovacije u I&R sektoru.
Stimuliranje i razvoj uvjeta za inovacije u javnom I&R sektoru doprinjet će promicanju generacije novih ideja i tehnoloških rješenja koji čine temelj za gospodarski rast i uspostavu konkurentnog gospodarstva koji će podržati stvaranje i rast novih tehnologija kao i na znanju utemeljenih MSP-a.
Malim i srednjim poduzećima nude se visokokvalitetne usluge poslognog savjetovanja, podržava se stvaranje povoljne poslovne i investicijske  klime, ostvaruje se unaprijeđenje gospodarske suradnje kroz poticanje umrežavanja i stvaranja klastera te razvoj efektivnih kapaciteta poslovne podrške usmjerene e-poslovanju.
Povećana suradnja između gospodarstva i obrazovanja kao i istraživačkog sektora doprinijet će i olakšati tehnološki transfer.

Prioritetna os 3: Tehnička pomoć
Glavni cilj Prioritetne osi 3 je osiguranje potpornog mehanizma u implementaciji programa, razvoj institucionalnih kapaciteta institucija namijenjenih podržavanju implementacije, nadzora, evaluacije, kontrolnih i komunikacijskih aktivnosti te pripremama sektorskih studija za buduće operativne programme. 

Financial and Technical information

Operativni program 'Regionalna konkurentnost' za Hrvatsku

Intervention Type

Operational Programme

CCI

2007HR161PO003

Number of decision

Final approval date

Breakdown of finances by priority axis

Priority Axis EU Investment National Public Contribution Total Public Contribution
1 Razvoj i proširenje regionalne infrastrukture i povećanje atraktivnosti regija 62 163 242 3 500 000 65 663 242
2 Podizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva 113 796 166 6 500 000 120 296 166
3 Tehnička pomoć 11 820 186 2 085 916 13 906 102
Ukupan 187 779 594 12 085 916 199 865 510