Programi

Sažetke Operativnih programa koje je Europska komisija usvojila na početku programskog razdoblja pronaći ćete u nastavku. Programe priprema svaka zemlja članica i/ili regija, a financiranju se iz Europskog fonda za regionalni razcoj ili iz Kohezijskog fonda.
Dodatni sektorski filtri dostupni su za:

Dodatni alati

 

National programmes

Austrija

Bugarska

Belgija

Češka

Cipar

Danska

Estonija

Finska

Francuska

Njemačka

Grčka

Irska

Italija

Latvija

Litva

Luksemburg

Mađarska

Malta

Nizozemska

Poljska

Portugal

Hrvatska

Rumunjska

Slovenija

Slovačka

Španjolska

Švedska

Ujedinjena Kraljevina

Prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja