Korisnici kohezijske politike Europske unije

EU mora javna sredstva trošiti na transparentan način. Ova karta sadrži izravne veze s popisima korisnika Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Povezanim web-mjestima upravlja dotična zemlja članica koja u skladu s pravilima o primjeni sredstava 2014-2020 (EU No 1303/2013) mora objaviti ime korisnika, vrstu aktivnosti te iznos dodijeljenih javnih sredstava.

Dodatni alati

 

Korisnici 2014-2020

Korisnici

x