REGIOSTARS Awards

REGIOSTARS Awards -kilpailussa EU palkitsee alueilla toteutettavat parhaat innovatiiviset hankkeet.

Lisätyökalut

 

Uutisia

Vuotuisessa RegioStars Awards -kilpailussa palkitaan merkittäviä koheesiopolitiikan alan hankkeita. Kilpailun voittajat on nyt julkistettu Brysselissä. Seuraavat hankkeet palkittiin: 

Digitalisaation edistäminen (kategoria 1): palkinnon sai Saksan, Belgian, Ranskan ja Luxemburgin rajat ylittävä yhteistyöhanke Energy Cells GR, kestävän energiankulutuksen ja innovatiivisen uusiutuvan energian tuotannon edistämisestä kyseisten maiden muodostamalla suuralueella.

CobBauge-hanke palkittiin viher- ja rannikkoalueiden yhdistämisestä rakennettuun ympäristöön kestävällä tavalla (kategoria 2). Tässä Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteishankkeessa kehitettiin maa-aineksen ja kuidun seoksesta koostuva seinämateriaali.

Palkinto eriarvoisuuden ja köyhyyden torjumisesta (kategoria 3) myönnettiin Puolan Good Support -hankkeelle. Kyseessä on verkkoalusta, jonka avulla Zachodniopomorskien alueen asukkaat voivat ottaa yhteyden paikallisiin sosiaalipalveluihin.

Climate Active Neighbourhoods (CAN) on Belgian, Ranskan, Saksan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteishanke, ja se palkittiin ilmastokestävää kaupunkirakentamista koskevassa neljännessä kategoriassa. Se edistää paikallisesti johdettuja kotitalouksien energiatehokkuuden parantamisstrategioita köyhimmillä kaupunkialueilla.

Palkinnon terveyspalvelujen nykyaikaistamisesta (viides kategoria) sai belgialainen koulutus- ja asiantuntijakeskus Orsi Academy, jonka erikoisalaa ovat mini-invasiivinen kirurgia ja robotiikkakirurgia.

Yleisöäänestyksen voitti Tonavan aluetta koskevan Interreg-ohjelman CityWalk-hanke, jonka avulla Tonavan alueen kaupunkeja kehitetään kävelijäystävällisemmiksi.

REGIOSTARS Awards

Yleisö sai äänestää suosikkihankkeitaan REGIOSTARS-kilpailun sivustolla 9. syyskuuta asti.

Äänestyksen voittaja julkistetaan samassa palkintotilaisuudessa, jossa julistetaan myös viiden kilpailukategorian viralliset voittajat. Tilaisuus pidetään Square-konferenssikeskuksessa Brysselissä 9.10.2019 klo 20.00.

Kansalaiset voivat valita suosikkinsa 24 RegioStars-ehdokkaasta 9. heinäkuuta alkaen. Finalistit on valinnut RegioStars-palkintolautakunta. Tämän vuoden kilpailussa palkitaan omaperäisimmät ja innovatiivisimmat koheesiopolitiikan hankkeet viidessä eri kategoriassa, jotka ovat 1) digitalisaation edistäminen, 2) viher- ja vesistöalueiden yhdistäminen rakennettuun ympäristöön kestävällä tavalla, 3) eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen, 4) ilmastokestävä kaupunkirakentaminen ja 5) terveyspalvelujen nykyaikaistaminen.

Kaikkien viiden kategorian voittajat julkistetaan 9. lokakuuta Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla.

RegioStars 2019

Euroopan komissio palkitsee vuosittain ne EU:n rahoittamat hankkeet, jotka ovat malliesimerkkejä huippuosaamisesta ja uusista lähestymistavoista aluekehityksen alalla. Osallistuvien hankkeiden tarkoituksena on innostaa muita alueita ja hankejohtajia kaikkialla Euroopassa, joten niistä viestitään näkyvästi EU:n alueella.

Aihealueet

Hankkeet voivat kilpailla RegioStars-palkinnoista viidellä aihealueella (älykäs kasvu, kestävä kasvu, osallistava kasvu, kaupunkikehitys ja vuoden puheenaihe).

Vuonna 2019 RegioStars-palkinnot jaetaan seuraavilla viidellä EU:n aluepolitiikan tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeällä alalla:

 • digitalisaation edistäminen
 • viher- ja rannikkoalueiden yhdistäminen rakennettuun ympäristöön kestävällä tavalla
 • eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen
 • ilmastokestävä kaupunkirakentaminen
 • terveyspalvelujen nykyaikaistaminen.

Huippututkijoista koostuva raati arvioi esitetyt hankehakemukset ja palkitsee voittajat.

Lisäksi yleisö saa valita hankkeista avoimessa verkkoäänestyksessä suosikkinsa, jolle myönnetään yleisöpalkinto

Lisätietoa palkintosarjoista saa hakijan oppaasta.

Hakuohjeet

Hakijan oppaasta löytyy kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla hanke voi nousta voittajaksi. Tämän vuoden palkintosarjojen yksityiskohtaisen kuvauksen sekä osallistumis- ja palkitsemisperusteiden lisäksi opas tarjoaa käytännön ohjeita siitä, miten edetä hakuprosessissa.

Kilpailuun voi osallistua verkossa 19.2.–9.5.2019. 

Viiden palkintokategorian sekä yleisöäänestyksen voittajat saavat ansaitut palkintonsa juhlallisessa RegioStars-palkintoseremoniassa, joka pidetään Brysselissä lokakuussa 2019.

 

Aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Corina Creţu järjesti eilen vuotuisen tilaisuuden, jossa julkistettiin RegioStars-palkinnon voittajat. Palkinto myönnettiin tämän vuoden parhaille koheesiopolitiikan hankkeille. Seuraavassa luetellaan voittajahankkeet.

Luokka 1) Teollisuuden älykkään muutosprosessin tukeminen: Yrityskeskus ja yhteinen palvelukeskus Portugalissa Fundãon kaupungissa Centron alueella.

Luokka 2) Siirtyminen kohti kestävää vähähiilistä taloutta: TeKiDe – tekstiilikuitujen kierrätyshanke Suomessa Uudellamaalla. Hankkeessa puuvillajätteestä valmistetaan uusia tekstiilejä, ja se kuuluu bio- ja kiertotalouskeskittymään, joka houkuttelee alueelle investointeja.

Luokka 3) Julkisten palvelujen saatavuuden parantaminen: Sosiaalinen asuntotuotanto Ostravan kaupungissa, sosiaalisen asuntotuotannon ohjelma Määri–Sleesian alueella Tšekissä.

Luokka 4) Muuttoliikkeen haasteisiin vastaaminen: Työmarkkinoille integroituminen ja pakolaisten sosiaalinen osallistaminen, Espanjassa Murcian alueella toteutettava kotouttamisohjelma, jolla autetaan maahantulijoita löytämään paikkansa yhteiskunnassa.

Luokka 5) Kulttuuriperintöön investoiminen: Nant Gwrtheyrn, Luoteis-Walesin rannikolla sijaitseva autioitunut kaivoskylä, joka on muutettu kulttuurikeskukseksi. 

Yleisöpalkinnon sai Portugalissa sijaitseva Vista Alegre -museo.

”RegioStars-palkinnon saajat ovat todellisia koheesiopolitiikan lähettiläitä. Näillä hankkeilla on suuri esimerkkiarvo, kun pyrimme kertomaan selkeämmin, mitä EU tekee kansalaisten hyväksi. Toivon, että monet muut alueet saavat niistä inspiraatiota valikoidessaan hankkeita, jotka saavat EU:n tukea”, komissaari Creţu totesi. 

Yleisö voi äänestää vuoden 2018 RegioStars-palkinnon voittajaehdokkaita tästä päivästä alkaen. Voittaja valitaan tänä vuonna 21 loppukilpailijan joukosta.

Vuoden 2018 RegioStars-palkinto myönnetään parhaille koheesiopolitiikan alan hankkeille viidessä kilpailusarjassa: teollisuuden muutosprosessin toteuttaminen, vähähiilisen elämäntavan edistäminen, parempien julkisten palvelujen saannin helpottaminen, muuttoliikkeen hallinnointi pitkällä aikavälillä ja EU:n kulttuuriperinnön suojeleminen.

Aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Corina Creţu totesi: ”Vuotuisissa RegioStars Awards -kilpailuissa rima on nostettu aina vain korkeammalle, ja ne antavat esimerkin EU:n varojen parhaasta mahdollisesta käytöstä. Odotan innokkaasti tapaavani ne älykkäät ja lahjakkaat ihmiset, jotka ovat näiden 21 suurenmoisen hankkeen takana.”

RegioStars Awards on vuosittain järjestettävä kilpailu, jossa palkitaan parhaat koheesiopolitiikan alan hankkeet. Kaikkien viiden kilpailusarjan voittajat julkistetaan 9. lokakuuta Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla 2018.

Euroopan komission RegioStars Awards -kilpailun palkintoseremonia pidettiin tiistaina Brysselissä Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon yhteydessä. 

RegioStars on vuosittain järjestettävä EU:n laajuinen kilpailu, jossa nostetaan valokeilaan innovatiivisimmat ja innostavimmat EU-rahoitteiset hankkeet. Konkreettiset esimerkit osoittavat, kuinka koheesiopolitiikka auttaa ihmisiä aluetasolla luomalla talouskasvua ja työpaikkoja.

Kilpailu antaa hankkeille näkyvyyttä ja edistää hyvien käytäntöjen jakamista koheesiopolitiikan toimijoiden keskuudessa. Esimerkeillä pyritään myös inspiroimaan hankkeiden toteuttajia ja hallintoviranomaisia.

Kilpailuun osallistui 103 hanketta. Riippumaton asiantuntijatuomaristo valitsi niistä loppukilpailuun yhteensä 24. Loppukilpailussa finalisteista valittiin viisi voittajaa, jotka palkittiin arvostetuilla RegioStars-palkinnoilla. Palkinnot jakoivat aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu ja tuomariston puheenjohtajana toiminut Euroopan parlamentin jäsen Lambert van Nistelrooij. Kilpailussa jaettiin myös yleisöpalkinto (Public Choice Award). Tänä vuonna yleisöäänestyksessä annettiin 11937 ääntä. Äänestyksen voitti hanke "Coordination to Improve Gender-Based Violence Survivors’ Labour Market Integration and Social Inclusion", joka sai eniten ääniä sosiaalisessa mediassa ja tapahtuman osallistujilta. Hankkeille " IPN TecBIS – Technology Business Innovation Sustainable Growth – Business Accelerator" ja "Together Beyond Silence (Don’t stay alone in the silence)" myönnettiin erikoismaininnat, sillä myös niitä pidettiin erittäin onnistuneina.

Kilpailussa oli viisi kategoriaa: 1) Älykäs erikoistuminen pk-yritysten innovoinnissa, 2) Energiaunioni: ilmastonmuutos, 3) Naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja aktiivinen osallistuminen, 4) Koulutus ja 5) CityStar: digitaalistuvat kaupungit.

Valitut 24 finalistihanketta tulevat 20 EU-maan alueilta ja kaupungeista sekä yhdestä naapurimaasta: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kroatia, Latvia, Liettua, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Slovenia, Tanska, Turkki, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. Monissa finalistihankkeissa pyritään vaikuttamaan yhteisiin haasteisiin rajat ylittävällä yhteistyöllä.

Voittajat:

Bio Base North West Europe

Viiden maan kumppanuushanke yhdisti eri maiden bioalan innovoinnin asiantuntijoita ja saattoi merkittävästi edistää uusiutumattomien luonnonvarojen korvaamista ja biotalouden kehittämistä Euroopassa. Bio Base North West Europe-hankkeessa tuettiin innovaatioiden tuotteistamista ja pyrittiin rakentamaan Luoteis-Euroopasta yksi kasvavan biotalouden kärkialueista. Tämän mahdollisti alueellinen yhteistyö, johon osallistui kumppaneita Alankomaista, Belgiasta, Irlannista, Saksasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

InnoHiili – innovatiiviset vähähiiliset palvelut 

Iin kunta puolitti hiilidioksidipäästönsä vuosina 2007–2015, nopeammin kuin mikään muu Suomen kunta. InnoHiili-hanke auttaa Iitä saavuttamaan Suomen ympäristökeskuksen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä pitäisi vähentää 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Ii aikoo asukkaidensa avulla saavuttaa tavoitteen kymmenen vuotta etuajassa.

Naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien työmarkkinoille pääsyn ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen koordinoinnin avulla

Murcian alueella Espanjassa toimivien keskusten verkosto tukee naisiin kohdistuvan väkivallan uhreja. Tukipalveluja tarjoavat myös alueen työllisyys- ja koulutuspalvelut. Hankkeessa pyritään parantamaan eri tahojen toimien koordinointia ja varmistamaan, että uhrit saavat yksilöllistä tukea ja tarvitsemansa palvelut yhdeltä luukulta.

EkoBiz – nuorisoyrittäjyyden edistäminen luonnonmukaisessa maataloudessa

Suurin osa Kroatian Split-Dalmatian alueesta on maaseutua. Alueella toteutetussa ympäristöhankkeessa pyrittiin näyttämään nuorille, ettei paremman tulevaisuuden perässä tarvitse välttämättä muuttaa kaupunkiin.

EkoBiz-hankkeen tavoitteena oli antaa 25 nuorelle koulutusta luonnonmukaisen viljelyn menetelmistä. Hankkeen suosio kuitenkin ylitti odotukset: koulutukseen osallistui yli 70 nuorta, joita autettiin laatimaan kestäviä liiketoimintasuunnitelmia.

EkoBiz-hanke kannusti myös kymmentä koulua ja kymmentä päiväkotia käynnistämään pienimuotoisia luomuviljelyyn ja -maatalouteen liittyviä hankkeita. 

Smart Service Power – älykkäitä palveluja vanhuksille

Saksalaishankkeessa pyritään tietotekniikan avulla auttamaan vanhuksia asumaan kotona entistä pidempään. Kattavan ja monipuolisen järjestelmän odotetaan keventävän hoiva- ja terveysalan ammattilaisten työtaakkaa.

Smart Service Power pyrkii yhdistämään sähköisen terveydenhuollon, älykotien, tietotekniikka-avusteisen asumisen, hätäpuhelinjärjestelmien ja asiakkaan toiveisiin perustuvan henkilökohtaisen palvelun toimintoja. Hankkeessa kehitetty esineiden internetin alusta auttaa hoitajia seuraamaan vanhuksen kuntoa ja mahdollistaa vanhukselle täysipainoisen elämän. 

Lisätietoja

RegioStars 2017

Tänään julkistetaan vuoden 2017 RegioStars Awards -kilpailun 24 finalistia. Joka vuosi jaettavilla RegioStars Awards -palkinnoilla annetaan tunnustusta Euroopan merkittävimmille ja innovatiivisimmille, EU:n koheesiopolitiikan rahoitusta saaville alueellisille hankkeille. 

Riippumaton tuomaristo, jota johtaa Euroopan parlamentin jäsen Lambert Van Nistelrooij, on valinnut 103 hankkeen joukosta 24 finalistihanketta painottaen neljää kriteeriä: innovointi, vaikutus, kestävyys ja kumppanuus. 

Valitut 24 finalistihanketta tulevat 20 jäsenvaltion alueilta ja kaupungeista sekä yhdestä naapurimaasta: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kroatia, Latvia, Liettua, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Slovenia, Tanska, Turkki, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.
Monissa finalistihankkeissa pyritään vaikuttamaan yhteisiin haasteisiin rajat ylittävällä yhteistyöllä.

Viisi palkintokategoriaa ovat: 

 • Kategoria 1 Älykäs erikoistuminen pk-yritysten innovoinnissa
 • Kategoria 2 Energiaunioni: Ilmastonmuutos
 • Kategoria 3 Naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja aktiivinen osallistuminen
 • Kategoria 4 Koulutus
 • Kategoria 5 CityStar: digitaalistuvat kaupungit.

Voittajat julkistetaan tiistaina 10. lokakuuta Brysselissä pidettävässä RegioStars-palkintoseremoniassa.

Lisätietoja

Close

Kategoria 1 - digitalisaation edistäminen

Energy Cells GR  

Kategoria 2 - viher- ja rannikkoalueiden yhdistäminen rakennettuun ympäristöön kestävällä tavalla

CobBauge  

Kategoria 3 - eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen

Good support  

Kategoria 4 - ilmastokestävä kaupunkirakentaminen

Climate Active Neighbourhoods (CAN)  

Kategoria 5 - terveyspalvelujen nykyaikaistaminen

Orsi Academy  

Yleisöäänestys

CityWalk  

Napsauta äänestyspainiketta ja anna tukesi jollekin 24:stä REGIOSTARS Awards -kilpailun finalistista!

Eniten ääniä saanut hanke voittaa REGIOSTARS 2019 yleisöpalkinnon. Äänestysaika alkaa 9. heinäkuuta ja päättyy 9. syyskuuta keskiyöllä.

Lue lisää yleisöpalkinnosta.Kategoria 1 - digitalisaation edistäminen

Energy Cells GR  
Digital Library Librarium  
Connect Innovation  
Open data in the Stockholm region  


Kategoria 2 - viher- ja rannikkoalueiden yhdistäminen rakennettuun ympäristöön kestävällä tavalla

Los_Dama!  
CobBauge  
Le réseau de chaleur Amiens Energies  
Capture  
Ecomare  


Kategoria 3 - eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen

EUMINT  
WISE Project  
Jacob@Ccess  
Prevention of homelessness  
Good support  


Kategoria 4 - ilmastokestävä kaupunkirakentaminen

CityWalk  
Climate Active Neighbourhoods (CAN)  
Ranta  
Living Labs Brussels Retrofit  
R-Sol-E  


Kategoria 5 - terveyspalvelujen nykyaikaistaminen

eMen  
Cross border Community Paramedic Project  
Oulu Sote Labs  
Effic’Asthme  
Orsi Academy  

Euroopan komissio palkitsee vuosittain ne EU:n rahoittamat hankkeet, jotka ovat malliesimerkkejä huippuosaamisesta ja uusista lähestymistavoista aluekehityksen alalla. Osallistuvien hankkeiden tarkoituksena on innostaa muita alueita ja hankejohtajia kaikkialla Euroopassa, joten niistä viestitään näkyvästi EU:n alueella.

Aihealueet

Hankkeet voivat kilpailla REGIOSTARS-palkinnoista viidellä aihealueella (älykäs kasvu, kestävä kasvu, osallistava kasvu, kaupunkikehitys ja vuoden puheenaihe).

Vuonna 2019 REGIOSTARS-palkinnot jaetaan seuraavilla viidellä EU:n aluepolitiikan tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeällä alalla:

 • digitalisaation edistäminen
 • viher- ja rannikkoalueiden yhdistäminen rakennettuun ympäristöön kestävällä tavalla
 • eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen
 • ilmastokestävä kaupunkirakentaminen
 • terveyspalvelujen nykyaikaistaminen.

Huippututkijoista koostuva raati arvioi esitetyt hankehakemukset ja palkitsee voittajat.

Lisäksi yleisö saa valita hankkeista avoimessa verkkoäänestyksessä suosikkinsa, jolle myönnetään yleisöpalkinto

Lisätietoa palkintosarjoista saa hakijan oppaasta PDF en.

Hakuohjeet

Hakijan oppaasta löytyy kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla hanke voi nousta voittajaksi. Tämän vuoden palkintosarjojen yksityiskohtaisen kuvauksen sekä osallistumis- ja palkitsemisperusteiden lisäksi opas tarjoaa käytännön ohjeita siitä, miten edetä hakuprosessissa.

Kilpailuun voi osallistua verkossa 19.2.–9.5.2019.

Viiden palkintokategorian sekä yleisöäänestyksen voittajat saavat ansaitut palkintonsa juhlallisessa REGIOSTARS-palkintoseremoniassa, joka pidetään Brysselissä lokakuussa 2019.

Vuotuisessa RegioStars Awards -kilpailussa palkitaan hankkeita, joissa kehitetään huippuosaamista ja uusia lähestymistapoja aluekehityksen alalla. Tänä vuonna kilpailuun lähetettiin 199 hankehakemusta. Tänä vuonna meillä on ilo esitellä kaikki hankehakemukset. 
Lisätietoa kilpailusta löydät hakijan oppaasta 
Tue suosikkihankettasi jo nyt! Kerro raadille, mikä on mielestäsi paras hanke, ja se voi voittaa matkan Brysseliin REGIOSTARS 2019 palkintoseremoniaan, joka pidetään 9. lokakuuta . Riippumaton raati valitsee jokaisesta kategoriasta enintään viisi finalistia, jotka julkistetaan 9. heinäkuuta. Tämän päivämäärän jälkeen annetut äänet otetaan edelleen huomioon finalistien osalta, sillä ne kilpailevat vielä REGIOSTARS 2019 yleisöpalkinnosta.
Lisätietoa hankkeista saa valitsemalla sen palkintokategorian, josta on kiinnostunut.

Arkistot