RegioStars Awards 2019

Lisätyökalut

 

Ranta

RANTA-hankkeessa pyritään EU:n kiertotalouspaketin ja Suomen valtakunnallisen jätesuunnitelman avulla kehittämään ja kokeilemaan innovatiivisia menetelmiä purkuvaiheessa olevien rakennusten materiaalien ja hyödynnettävien osien uudelleenkäyttämiseksi kiertotalous ja resurssitehokkuusperiaatteiden mukaisesti. Hankkeessa keskityttiin erityisesti julkisiin rakennuksiin. Kokeilut toteutettiin yhdessä hankkeeseen osallistuvien kaupunkien ja kumppaneiden kanssa kaupunkien todellisia tarpeita kuunnellen.

Lue lisää hankkeesta


Kategoria 4 - ilmastokestävä kaupunkirakentaminen

Alue/alueet: South Finland
Maa/maat: Finland
Rahasto: European Regional Development Fund
EU:n rahoitusosuus: EUR 266 000
Hankkeen kesto: 11/2016 - 01/2019
Ohjelman : Sustainable growth and jobs - ERDF/ESF
Hallintoviranomainen : Ministry of Employment and the Economy
Organisaatio: Green Net Finland