RegioStars Awards 2019

Lisätyökalut

 

Prevention of homelessness

Hankkeen tavoitteena on rakentaa ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat hankekaupunkeihin. Hankkeessa luodaan ja vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden ja asiakasosallistumisen rakenteita sekä kokeillaan uusia asunnottomuustyön toimintatapoja. Hankkeen ensisijaisena työn kohteena on kaupunkien palvelurakenteiden kehittäminen ja monitoimijaverkostojen osaamisen hyödyntäminen. Tavoitteena on työn painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää hankkeesta


Kategoria 3 - eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen

Alue/alueet: National
Maa/maat: Finland
Rahasto: European Social Fund
EU:n rahoitusosuus: EUR 1 679 481
Hankkeen kesto: 03/2016 - 12/2019
Ohjelman : Sustainable growth and jobs - ERDF/ESF
Hallintoviranomainen : Ministry of Employment and the Economy
Organisaatio: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA