REGIOSTARS Awards

Regiostars on vuotuinen Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston kilpailu, joka on järjestetty vuodesta 2008. Regiostars-palkinnoista voivat kilpailla EU:n rahoitusta saaneet hankkeet, joissa lähestytään aluekehitystä innovatiivisella ja osallistavalla tavalla. Vuosittain sadat hankkeet kisaavat viidessä kilpailusarjassa, joiden teemoina ovat älykäs Eurooppa, vihreä Eurooppa, oikeudenmukainen Eurooppa, kaupunkien Eurooppa ja vuosittain vaihtuva aihe. Palkinnonsaajat valitsee asiantuntijaraati. Myös yleisö voi äänestää suosikkiaan loppukilpailuun valituista hankkeista, ja eniten ääniä saanut saa yleisöpalkinnon. Regiostars-kilpailu on kannustanut alueita hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia ja kehittämään tehokkaita innovaatioita, joilla on löydetty ratkaisuja yhteisiin haasteisiin.


Euroopan komissio palkitsee vuosittain Regiostars-palkinnoilla onnistuneita ja innovatiivisia aluekehityshankkeita, jotka ovat saaneet EU:n rahoitusta. Kilpailun tavoitteena on toimia inspiraation lähteenä muillekin alueille, ja osallistuvat hankkeet saavat runsaasti näkyvyyttä Euroopassa.

Kilpailun teemat

Hankkeet kisaavat Regiostars-palkinnoista viidessä kilpailusarjassa, joiden teemoina on aluepolitiikan keskeisiä kysymyksiä: älykäs kasvu, kestävä kasvu, osallistava kasvu, kaupunkikehitys ja yksi vuosittain vaihtuva aihe.

Vuoden 2021 kilpailusarjat ovat

  • ÄLYKÄS Eurooppa: Paikallisten yritysten kilpailukyky digitalisoituvassa maailmassa
  • VIHREÄ Eurooppa: Vihreät ja kestävät yhteisöt kaupungeissa ja maaseudulla
  • OIKEUDENMUKAINEN Eurooppa: Osallisuus ja syrjinnän torjunta
  • KAUPUNKIEN Eurooppa: Ympäristöystävällinen, kestävä ja kiertotalouteen perustuva elintarvikejärjestelmä toiminnallisella kaupunkiseudulla
  • VUODEN AIHE: Ympäristöystävällinen liikenne alueilla – Euroopan rautateiden teemavuosi 2021

Kilpailuhankkeet arvioi ja voittajat valitsee raati, johon kuuluu kilpailuteemojen huippuasiantuntijoita.

Lisäksi yksi loppukilpailuun valituista hankkeista saa yleisöpalkinnon julkisen verkkoäänestyksen tulosten perusteella.
Lisätietoa kilpailusarjoista on hakijan oppaassa. 

Hakuohjeet

Hakijan opas sisältää kaikki olennaiset tiedot palkinnoista ja kilpailusta. Siinä kuvataan tämän vuoden kilpailusarjat, osallistumisehdot ja voittajien valintaperusteet. Lisäksi siinä on käytännön ohjeet hakuprosessia varten.
Hakijan opas PDF en

Osallistumishakemus tehdään verkkoalustalla, joka on avoinna 9.2.– 9.5.2021.

Loppukilpailuun päässeiden hankkeiden edustajia kutsutaan tällä kertaa myös viestintäalan koulutustilaisuuksiin, joita järjestetään Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla lokakuussa 2021. Viiden kilpailusarjan ja yleisöäänestyksen voittajahankkeet saavat palkintonsa Regiostars-juhlatilaisuudessa, joka pidetään Dubrovnikissa Kroatiassa joulukuussa 2021.

Arkistot