NoCry2-hanke lisää kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksia Pohjois-Euroopan köyhillä alueilla

Ainutlaatuinen liiketoiminnan tukipalvelu ja verkostoitumisfoorumi yhdistää nuoria luovan alan toimijoita syrjäisillä alueilla ja maaseutualueilla.

Lisätyökalut

 
Kuvia NoCry2-projektin tapahtumista.© Kuvia NoCry2-projektin tapahtumista.©

" NoCry2 on ollut henkilökohtaisesti parhaita asioita urani kannalta. Sain tilaisuuden tavata joukon lahjakkaita, innostavia ja kannustavia nuoria ihmisiä, jotka auttoivat minua keskittymään liiketoimintaani ja saamaan tuloja esittelemällä viisaita näkemyksiään ja taitojaan. "

Leanne, Pohjois-Irlanti

Vuonna 2011 käynnistetty NoCry2 oli nuorten yrittäjien muille nuorille yrittäjille kehittämä hanke. Hankkeen tunnuslauseena oli "Live of what you love where you love to live!"’, ja se tarjosi virtuaalisia ja tosielämän kokeilumahdollisuuksia yritystoiminnan aloittamisesta tai kehittämisestä kiinnostuneille nuorille. Hankkeella edistettiin samanhenkisten ihmisten yhteistyötä eri EU-maissa ja -alueilla. Tavoitteena oli luoda niin sanottuja luovan liiketoiminnan klustereita innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisen vauhdittamiseksi.

Yksi hankkeen tärkeimmistä tuloksista on kokeilevan ja vaihtoehtoisen liiketoiminnan tukipalvelu Experimental and Alternative Business Support Service (wecooperate.net), johon kuuluvat seuraavat osat: Real Factor, jonka kautta yrittäjillä on mahdollisuus kehittää osaamistaan, liiketoimintaansa ja liiketoimintataitojaan ja tehdä yhteistyötä kilpailuasemansa parantamiseksi, täydellinen työkalupakki, jonka oppimisympäristö on vuorovaikutteinen, sekä Cloud Creative Community -yhteisö, joka mahdollistaa jatkuvan ideoiden vaihdon yhä laajenevassa yhteisössä.

Tuloksena syntyi myös Creative Office. Kyseessä on 3D-virtuaaliympäristö, joka luotiin monia eri toimintoja, toimijoita ja mahdollisuuksia ajatellen. Siihen kuuluvat esimerkiksi työskentelyalueet ja auditorio, jonka interaktiivisen videonäytön avulla on mahdollista pitää samanaikaisesti esimerkiksi virtuaalisia ja kasvokkain tapahtuvia työpajoja, luentoja tai liiketoimintavalmennustilaisuuksia niin pienille ryhmille kuin isommillekin yleisöille.

Kumppaneina ja yhteistyötahoina oli 16 liike-elämän ja aluekehityksen alan järjestöä sekä koulutus-, valmennus- ja T&K-yritystä Islannista, Norjasta, Pohjois-Irlannista, Ruotsista, Skotlannista ja Suomesta. Yli 30 yritystä ja 100 luovan alan yrittäjää pääsi jakamaan ideoitaan, työskentelemään yhdessä ja hyödyntämään yhteistyökumppaneilta saamaansa tukea ja näkökulmia yrittäjyyteen.

Käytännöllinen lähestymistapa alueiden haasteisiin

Yhä useammat nuoret lähtevät pohjoisilta reuna-alueilta työnhakuun vauraammille maantieteellisille alueille, minkä vuoksi oli tarpeen luoda yhteisöille todellisia mahdollisuuksia tuova uudenlainen ja kestävä markkinatalouden malli. Luovat alat, innovaatiot ja osaaminen ovat NoCry2-hankkeessa keskeisiä tulevan kasvun moottoreita, ja sillä edistetään yrittäjyyttä, tuetaan lahjakkuutta, helpotetaan rajat ylittävää yhteistyötä ja autetaan kehittämään innovatiivisia ratkaisuja.

Hanke on vastaus yksin kamppailevien yrittäjien esittämään toiveeseen keskitetystä palvelupisteestä, ja osanottajat voivat esittää mielipiteensä palvelun kehityksestä. Lähes 90 %:n osalla yrittäjistä, jotka aikaisemmin olivat työttöminä, tilanne on muuttunut paremmaksi, liiketoiminta on parantunut ja yli 20 uutta yritystä on perustettu. Moniammatillisen yhteistyön tuloksena on kehitetty uusia tuotteita ja palveluja, joista yksi on jo päässyt kansainvälisille markkinoille. Liiketoimintakeskukset sijaitsevat Ruotsissa ja Norjassa, mutta käyttäjäviestintä uuden median ja vuorovaikutteisten verkkokanavien kautta parantaa hankkeen saavutettavuutta ja kestävyyttä.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

Hankkeen "Northern Creative Youth 2" kokonaisinvestointi on 992 907,93 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 575 480,39 euroa. Osuus maksetaan ohjelmakauden 2007–2013 toimenpideohjelmasta "Northern Periphery Programme".


Luonnoksen päiväys

04/12/2014