Kulttuurien yhdistäminen yhdistetyllä liikenteellä

EU:n rahoittama Haaparanta–Tornio-matkakeskushanke yhdistää Tornionjoen Ruotsin ja Suomen puolella olevat kaupungit modernilla matkakeskuksella ja integroidulla joukkoliikennejärjestelmällä.

Lisätyökalut

 
Uudella liikennekeskuksella on merkittävä vaikutus alueen saavutettavuudelle ja kasvulle. © HaparandaTornioResecentrum Uudella liikennekeskuksella on merkittävä vaikutus alueen saavutettavuudelle ja kasvulle. © HaparandaTornioResecentrum

" Hyvin toimivan joukkoliikennejärjestelmän kehittämisellä Norrbottenin ja Lapin alueilla on myönteinen vaikutus tasa-arvoisuuteen, koska se avaa paremmat mahdollisuudet työmatkailuun niille, joilla ei ole omaa autoa. "

Markus Kannala ja Göran Wigren, projektikoordinaattorit

Nämä kaksi kaupunkia – Tornio Suomessa ja Haaparanta Ruotsissa – ovat monella tapaa yhteydessä toisiinsa. Molempien kaupunkien asukkaat liikkuvat kaupunkien välillä säännöllisesti työn, ostosten ja viihteen merkeissä. Tämän yhteyden edistäminen on – kirjaimellisesti – integroitu liikennejärjestelmä.

EU:n rahoittama Haaparanta–Tornio-matkakeskushanke on antanut uutta eloa alueen rajat ylittävälle liikennejärjestelmälle. Tämän hankkeen keskipisteenä on rakentaa uusi, moderni matkakeskus, joka toimii sekä paikallisten että alueiden välisten bussireittien keskuksena. Koska lisäksi monet kävely- ja pyörätiet yhdistävät matkakeskuksen molempiin kaupunkeihin, keskus kannustaa myös työmatkailuun. Palvellakseen paremmin työssä käyvää väestöä keskuksessa on saatavilla runsaasti pysäköintitilaa sekä polkupyörille että autoille.   

Ennen uuden matkakeskuksen avaamista kummassakin kaupungissa on ollut oma linja-autoasema ja vain vähän keskinäisiä yhteyksiä. Uusi keskus korvaa nämä vanhat asemat yhdellä keskitetyllä asemalla. Vaikka se sijaitsee Ruotsin puolella, vain 100 metrin päässä rajasta, järjestäjät korostavat, että keskus edustaa molempia kulttuureja ja on yhtä paljon suomalainen kuin ruotsalainen.

Yhteyksien luominen

Hankkeen tärkeimpinä tavoitteina oli saada liikkeelle hajallaan oleva työvoima ja lisätä julkisen liikenteen käyttöä. Koska kyse on raja-alueesta, haasteena oli näiden kahden olemassa olevan, itsenäisen kansallisen liikennejärjestelmän yhdistäminen ja muuttaminen saumattomaksi ja toimivaksi kansainväliseksi yksiköksi.

Uudella liikennekeskuksella on merkittävä vaikutus alueelliselle saavutettavuudelle ja kasvulle. Kun kaupungit ovat tulevaisuudessa paremmin yhteydessä ulkopuolisiin alueisiin, useammat yksityiset ja julkiset toimijat näkevät Tornion ja Haaparannan mahdollisina paikkoina investoinneille ja uusien yritysten perustamiselle. Niille, joilla ei ole omaa ajoneuvoja, on nyt saatavilla enemmän työmatkavaihtoehtoja, mikä luo mahdollisuuksia työllisyyden kasvulle. Julkinen liikenne ei kuitenkaan tarjoa vain liikkuvuutta, turvallisuutta ja taloudellista hyötyä alueen ihmisille ja yrityksille. Se tarjoaa myös huomattavia ympäristöetuja, jotka auttavat parantamaan elämänlaatua.

Liikennekeskuksen tarkoituksena on lisäksi antaa alueelliselle matkailulle lisäpotkua. Keskuksessa toimiikin myös matkailutoimisto. Kun matkailijat saapuvat, he saavat tietoa molempien kaupunkien kaikista kulttuuri- ja luontokohteista. Integroidun liikennejärjestelmän ansiosta he voivat helposti liikkua alueella edestakaisin ja nauttia tämän monipuolisen raja-alueen koko tarjonnasta. 

Esimerkki kansainvälisestä yhteistyöstä

Järjestäjien mukaan Haaparanta–Tornio-matkakeskushanke on osoitus kansainvälisestä yhteistyöstä ja malliesimerkki muille raja-alueille. Yksinkertaisesti yhdistämällä kaksi kansallista joukkoliikennejärjestelmää hankkeesta on muodostunut yhtenäisemmän työvoiman ja paremmin toisiinsa yhteydessä olevan väestön kantava voima rajan molemmin puolin. 

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus  

Haaparanta–Tornio-matkakeskushankkeen kokonaisinvestointi on 3 060 000 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen yhteensä 1 530 000 eurolla Interreg IVA Pohjoinen (SE-FI-NO) -toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2007–2013.

Luonnoksen päiväys

03/06/2016