Baltic Biogas Bus -hanke edistää biokaasun käyttöä kaupunkibusseissa

Hankkeen tavoitteena oli lisätä biokaasun käyttöä Itämeren alueen kaupunkibusseissa ja auttaa kaupunkeja laatimaan sitä varten biokaasubussien käyttöönottoa koskevia strategioita. Hankkeen jatkovaiheessa pyrittiin parantamaan biokaasubussien markkina-asemaa tukemalla biokaasun käyttöä liikennepolttoaineena ja parantamalla biokaasubussien energiatehokkuutta hybridivoimansiirron ja taloudellista ajotapaa tukevan tekniikan avulla.

Lisätyökalut

 
The 24-meter bi-articulated biogas electric hybrid bus on the streets of Bergen, Norway.  ©Skyss The 24-meter bi-articulated biogas electric hybrid bus on the streets of Bergen, Norway. ©Skyss

" EU:n taloudellisen tuen ansiosta olemme pystyneet osoittamaan, että biokaasubussit ovat luonnollinen valinta kestävässä kaupunkiliikenteessä. "

Peter Liss, Västeråsin joukkoliikenneyhtiön johtaja

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin biokaasun tuotantomääriä, kasvuskenaarioita ja jakeluinfrastruktuuria sekä selvitettiin Itämeren alueen nykyistä ja suunniteltua biokaasuinfrastruktuuria. Kumppanit laativat strategioita biokaasubussihankintojen vauhdittamiseksi. Lisäksi laadittiin biokaasubussien käyttöönottoa koskeva käsikirja. Laboratoriossa ja todellisissa tieolosuhteissa tehdyt mittaukset vahvistivat biokaasubussien vähäpäästöisyyden.

Viron Tarttoa varten laadittiin liikennesuunnitelma, jossa olivat mukana biokaasubussit. Kaupunkiin rakennettiin myös ensimmäinen paineistetun kaasun tankkausasema. Hankkeen kolmena ensimmäisenä vuotena kumppanikaupunkien biokaasubussien määrä kaksinkertaistui 300:sta 600:aan. Tartossa suunnitellaan siirtymistä kokonaan biokaasua käyttäviin kaupunkibusseihin vuonna 2017.

Investointeja hybridibusseihin

Hankkeen toiseen vaiheeseen kuuluivat investoinnit erityyppisiin biokaasulla ja sähköllä toimiviin hybridibusseihin, joita on nyt päivittäisessä liikenteessä Norjan Bergenissä ja Ruotsin Västeråsissa. Bergenissä, Liettuan Kaunasissa sekä Puolan Rzeszówissa ja Tychyssä busseihin asennettiin taloudellisen ajon järjestelmiä, joita käytetään polttoainetaloudellista ajamista opettavassa koulutuksessa. Puolan Niepołomicessa rakennettiin siirrettävä laitteisto, jossa kaatopaikalta saatavaa raakaa biokaasua jalostettiin liikennekäyttöön soveltuvaksi. Tämän jälkeen biokaasua testattiin busseissa.

Hankkeen loppuraportissa arvioidaan tehtyjä investointeja sekä analysoidaan biokaasun tuotantoa ja polttoaineeksi jalostamista yhteiskunnalliselta, taloudelliselta ja ympäristön kannalta.

Baltic Biogas Bus -hankkeen molemmissa vaiheissa painopisteenä oli viestintä ja sidosryhmäsuhteet. Hankkeen verkkosivustoa päivitettiin säännöllisesti, ja lisäksi julkaistiin uutiskirjeitä ja tietolehtisiä. Hanketta ja sen tuloksia, kumppaneiden parhaita käytäntöjä ja biokaasutuotantoa esiteltiin hankeseminaareissa ja julkisissa kansainvälisissä tapahtumissa. Hanke oli esillä myös aikakaus- ja sanomalehdissä.

Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

Baltic Biogas Bus- ja More Baltic Biogas Bus -hankkeiden kokonaisinvestoinnit ovat 7 405 670 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudella 2007–2013 on 4 565 627 euroa. Osuus maksetaan Itämeren alueen toimenpideohjelman kautta.