Suurhankkeet

Lisätyökalut

 

Suurhankkeet ovat suuren mittakaavan investointeja, joiden arvo on yli 50 miljoonaa euroa. Niitä tuetaan EU:n koheesiopolitiikan rahoituksella. Hankkeet hyödyttävät suoraan EU-maita ja niiden kansalaisia parantamalla infrastruktuuria, lisäämällä ympäristön terveellisyyttä ja luomalla uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document View the data

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Hankkeet