Suurhankkeet

Lisätyökalut

 

Suurhankkeet ovat yleensä laajoja infrastruktuurihankkeita, kuten liikenteen, ympäristön ja muiden vastaavien alojen, esimerkiksi kulttuurin, koulutuksen, energian tai tieto- ja viestintätekniikan hankkeita. EAKR ja koheesiorahasto tukevat hankkeita yli 50 miljoonalla eurolla, ja siksi Euroopan komissio arvioi ne ja tekee niistä erityispäätöksen. Hae tietokannasta lisätietoa suurhankkeista.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Hankkeet