PrimCareIT-hanke tukee syrjäseutujen perusterveydenhuoltoa

PrimCareIT-hanke tukee Itämeren alueen syrjäisten seutujen perusterveydenhuoltoa telekonsultaation ja telementoroinnin avulla. Tavoitteena on näin torjua terveydenhuoltohenkilöstön ammatillista eristäytymistä ja aivovuotoa harvaan asutuilla alueilla.

Lisätyökalut

 

" PrimCareIT-hankkeen tuloksissa näkyy pilottiin osallistuneiden myönteinen suhtautuminen virtuaalisiin viestintämenetelmiin. Telekonsultaatio ja telementorointi ovat tarjonneet heille mahdollisuuden etäoppimiseen sekä parempaan viestintään ja vertaistukeen työpaikalla. Nämä kaikki auttavat torjumaan ammatillista eristäytymistä ja aivovuotoa. "

Sami Perälä, PrimCareIT-hankkeen johtaja

Telekonsultaation avulla eri alojen lääkärit voivat olla yhteydessä toisiinsa tai asiantuntijoihin. Telementorointi on puolestaan urakehitystä tukevaa virtuaalista mentorointia, joka voidaan sisällyttää verkko-oppimisohjelmiin.

PrimCareIT-hankkeessa tutkittiin ensin alueellisia tarpeita, telekonsultaation ja telementoroinnin tarjoamia mahdollisuuksia sekä niiden käyttöönoton esteitä. Tämän jälkeen kumppanit, joihin kuului terveydenhuollon työntekijöitä, lääkäriliittoja, sairaaloita, suunnittelu- ja rahoitusviranomaisia, aluehallintoviranomaisia ja sähköisen terveydenhuollon organisaatioita, selvittivät, miten tällaisia järjestelmiä voitaisiin hyödyntää paremmin.

Hankkeeseen osallistuneet kehittivät syrjäisten seutujen perusterveydenhuoltoa varten telekonsultaatioratkaisuja, joita kokeiltiin pilottialueilla. Lisäksi tutkittiin jo käytössä olleita verkko-oppimiskäytäntöjä ja kehitettiin ja testattiin uusia käytäntöjä telementorointiohjelmia varten.

Saadut kokemukset käyttöönoton pohjana

Näistä piloteista saatujen kokemusten perusteella laadittiin käyttöönottoa ja käyttöä koskevia raportteja, joissa käsiteltiin muun muassa esteistä selviämistä. Raportit helpottivat keskustelua ja muuta toimintaa, jonka tavoitteena oli saada telekonsultaatio ja telementorointi laajasti käyttöön.

Hankkeen yhteydessä järjestettiin myös kansainvälinen työpaja, jossa kumppaneilla oli mahdollisuus vaihtaa kokemuksia. Pilottialueilta kerättiin tietoa haastattelujen ja asiakirjaselvitysten avulla. Niiden tuloksena syntyi käsikirja ja käyttöönottoa koskevat yhteiset ohjeet, joista selviää, miten syrjäisten seutujen perusterveydenhuolto voidaan järjestää onnistuneesti.

Hankkeen loppukonferenssiin osallistui yli 120 terveydenhuollon työntekijää, yliopistojen edustajaa ja päätöksentekijää. Konferenssissa esiteltiin hankkeen tuloksia ja niiden seurauksia maaseutualueiden terveyspalvelujen kannalta. Hankkeesta koottiin raportti, jossa korostetaan sähköisen terveydenhuollon merkitystä perusterveydenhuollon työntekijöiden houkuttelemisessa syrjäisille alueille. Mukana on myös yli 20 kirjallista sopimusta, joissa sidosryhmät lupautuvat edistämään sähköisen terveydenhuollon hyödyntämistä. PrimCareIT-hankkeen kumppanit aikovat jatkaa työtä hankkeen aikana kehitettyjen ratkaisujen hyödyntämiseksi.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

PrimCareIT-hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 2 556 710 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudella 2007–2013 on 1 820 700 euroa. Osuus maksetaan Itämeren alueen toimenpideohjelman kautta.


Luonnoksen päiväys

04/02/2016