ICT for Health -hanke: ikääntyvälle väestölle paremmat valmiudet sähköisen terveydenhuollon tekniikoiden käyttöön

Sähköisen terveydenhuollon hankkeen tavoitteena on tarjota kumppanialueiden pitkäaikaissairaille sekä terveydenhuollon ammattilaisille tietoja ja taitoja sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tarkoitettujen sähköisen terveydenhuollon tekniikoiden käyttöön sekä lisätä heidän halukkuuttaan käyttää tällaisia tekniikoita.

Lisätyökalut

 
Etenkin ikääntyneille pitkäaikaissairaille on suurta hyötyä innovatiivista sähköisen terveydenhuollon tekniikoista. Etenkin ikääntyneille pitkäaikaissairaille on suurta hyötyä innovatiivista sähköisen terveydenhuollon tekniikoista.

" Kehitetyn e-Health for Citizen (kansalaisten sähköinen terveydenhuolto) -portaalin avulla potilaat saavat helposti yleiskuvan siitä, mitä hyötyä sähköisen terveydenhuollon tekniikoista voi olla heille. "

Prof., tri Roland Trill, Flensburgin ammattikorkeakoulu

Terveydenhuoltoalan innovatiivisten tekniikoiden kehityksen kannalta on välttämätöntä, että kansalaisilla ja terveydenhuollon ammattilaisilla on tietoa sähköisen terveydenhuollon tekniikoista ja että he käyttävät niitä. Uuden tiedon oppiminen ja ymmärtäminen sekä kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten halukkuus käyttää sähköisen terveydenhuollon tekniikoita vaihtelevat kuitenkin huomattavasti. Osaamista ja käyttöhalukkuutta on siis lisättävä kaikilla kumppanialueilla.

Hankekumppaneina on Itämeren alueen sairaaloiden, yliopistojen, terveydenhuollon suunnittelusta vastaavien aluehallintojen ja kuntien ammattilaisia sekä telelääketieteen asiantuntijoita. Hankkeen apuna on e-Health for Regions (alueiden sähköinen terveydenhuolto) -verkosto ja sen poliittis-strateginen neuvosto, jotka perustettiin erään Interreg IIIB -ohjelmaan kuuluvan, tiedon lisäämiseen ja levittämiseen tähtäävän hankkeen yhteydessä. E-Health for Regions -verkosto toimii ja sitä rahoitetaan erillään tästä hankkeesta.

Sähköisen terveydenhuollon tarve kasvaa

Väestön ikääntymisestä seuraa, että etenkin ikääntyneiden pitkäaikaissairaiden määrä kasvaa kaikilla kumppanialueilla. Pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisy ja hoito on sen vuoksi tärkeä osa-alue, jolla sähköisen terveydenhuollon tekniikoita voidaan markkinoida ja ottaa käyttöön. Tällaiset tekniikat mahdollistavat sekä potilaiden että terveydenhuollon ammattilaisten osallistumisen sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon ja tarjoavat näin mahdollisuuksia molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön. Sähköisen terveydenhuollon tekniikoiden avulla potilaat voivat ottaa entistä enemmän vastuuta omasta terveydestään ja elämänlaadustaan. Lisäksi niillä voidaan parantaa terveydenhuoltoalan kustannustehokkuutta.

Hyviä tuloksia

Potilaskeskeinen lähestymistapa on osoittautunut onnistuneeksi. Erilaisten sähköisen terveydenhuollon tekniikoiden ansiosta sydän- ja verisuonitauteja sairastavat potilaat voivat itse seurata terveydentilaansa, pysyä ajan tasalla omista tiedoistaan ja käyttää teleopetusohjelmaa. Tekniikat mahdollistavat myös potilaiden matkailun.

EU:n Itämeren alueen strategiaan kuuluvaan lippulaivahankkeeseen osallistuvat asiantuntijat uskovat, että hankkeen avulla voidaan lisätä terveysosaamista, jolla on keskeinen merkitys terveydenhuollon kehittämisessä EU:n jäsenvaltioissa.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

ICT for Health -hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 3 645 620 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudella 2007–2013 on 2 606 820 euroa. Osuus maksetaan Itämeren alueen toimenpideohjelman kautta.


Luonnoksen päiväys

03/06/2015