Baltic Manure - asiaa! Lanta otetaan hyötykäyttöön

Baltic Manure on muuttamassa yleistä käsitystä lannasta: jätteen sijasta se on resurssi, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia.

Lisätyökalut

 
Uudet käsittelyteknologiat auttavat muuttamaan eläinjätteen resurssiksi, joka tarjoaa monia liiketoimintamahdollisuuksia. Uudet käsittelyteknologiat auttavat muuttamaan eläinjätteen resurssiksi, joka tarjoaa monia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kun muut näkevät pahalta haisevan jätteen, Baltic Manure -hanke näkee mahdollisuuksia. Hanke muuttaa asianmukaisten käsittelyteknologioiden kehittämisen ja asianmukaisen poliittisen kehyksen avulla eläinjätteen resurssiksi, joka tarjoaa monia liiketoimintamahdollisuuksia.

Todellisuus

Itämeri on melko saastunut vesistöalue, joka kärsii liiallisesta ravinnekuormituksesta. Osa näistä ravinteista on peräisin alueen merkittävältä maatalous- ja karjanhoitosektorilta. Niiden seurauksena leväkukinnat ovat yleinen näky.

Baltic Manure on Itämeren alueen EU-strategian lippulaivahanke, jonka tavoitteena on ratkaista tämä ongelma muuttamalla jäte resurssiksi. Tämän saavuttamiseksi hanke on koonnut yhteen tutkijoita, rakennuttajia, hallintovirkamiehiä ja yritysjohtajia, ja siinä on kolme toisiinsa liittyvää foorumia: tieto, politiikka ja yritystoiminta. Yhdessä osallistujat keskustelevat siitä, miten lanta muutetaan energialähteeksi ja maanviljelysatojen lannoitteeksi.

Tulokset

Kyseiset kolme foorumia yrittävät yhteisvoimin tuoda esiin uusia näkemyksiä nykyisistä eläinten ruokintajärjestelmistä ja elinoloista sekä niiden vaikutuksesta tuotetun lannan ”laatuun”. Tutkimus seuraa eri lantatyyppien (kiinteä ja juokseva) ympäristövaikutuksia ja tutkii nykyisin käytettäviä teknologiatyyppejä. Kyseisten tietojen perusteella hanke suosittelee uusia teknologioita, jotka kykenevät parantamaan lannan käsittelyketjun kestävyyttä.

Baltic Manure on investoinut voimakkaasti ponnisteluihin, jotka tähtäävät lannankäsittelyteknologioiden alaan liittyvän liiketoiminnan vauhdittamiseen. Tästä ovat esimerkkeinä uusi laitteisto kiinteän lannan esikäsittelyyn biokaasun tuotantoa varten, uusi lietteen hapotusjärjestelmä ja innovatiivinen lannan erotusmenetelmä. Kyseisillä investoinneilla on myönteinen vaikutus tuloksena olevaan lannoitteeseen ja lantalähteen energia-arvoon, minkä seurauksena maanviljelijä saa uuden tulonlähteen.

Hankkeen viimeisessä vaiheessa hanke muuttaa nämä tulokset poliittisiksi suosituksiksi.

”Vaikka lannan käsittely ympäristöystävällisellä tavalla muodostaa edelleen haasteen, se tarjoaa myös mahdollisuuksia niille, jotka työskentelevät tekniikan kehityksen ja maatalousteknologioiden parissa.”

  • Darijus Valiucko, tiedottaja, Itämeren aluetta koskeva ohjelma kaudella 2007–2013.

Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

Kokonaisinvestointi Baltic Manure -hankkeeseen on 3 700 000 EUR, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudeksi 2007–2013 on 2 900 000 EUR. Osuus maksetaan Baltic Sea Region Programme -ohjelman kautta. Hankkeen johtava hankekumppani on Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT.


Luonnoksen päiväys

29/04/2014