Terveydenhuolto muuttuu sähköiseksi pohjoisen taivaan alla

Terveydenhuollon nykyaikaiset kasvot alkavat muotoutua nopeasti pohjoisilla seuduilla etenkin vanhusten ja nuorten perheiden hyödyksi. Tekninen kehitys, innovaatio ja tutkimus ovat jo osa sähköisiä terveydenhuoltopalveluja ja lääketieteellisiä etäpalveluja, joita tarjotaan kaukaisilla, syrjäisillä seuduilla asuville ihmisille. Ruotsissa etäpuheterapian käyttö lisääntyy joillakin alueilla, ja Pohjois-Norjassa teledialyysi on jo tavanomainen palvelu. Competitive Health Services -hankkeella (2008–2010) pyritään lopullisesti ottamaan käyttöön ja testaamaan uusia sähköisiä terveydenhuoltopalveluja kaikissa osallistuvissa maissa.

Lisätyökalut

 
Terveyspalvelujen uusia toteutuskeinoja Terveyspalvelujen uusia toteutuskeinoja

”Syrjäisten ja maaseutuvaltaisten yhteisöjen asukkaat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Skotlannissa hyötyvät sähköisten terveydenhuoltopalvelujen, kuten teledialyysin, puheterapian, biosignaalien, mobiilin silmäseulontapalvelun ja etähaavanhoidon, saannin parantumisesta.”
Minna Mäkiniemi, projektikoordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Suomi

Alueen terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat ovat käyttäneet viime aikoihin asti paljon aikaa ja rahaa harvaan asutuilla alueilla elävien ihmisten hoitamiseen. Lääketieteellisten etäpalvelujen ja sähköisen terveydenhuollon innovaatiot tarjoavat kuitenkin edullisempia ja tehokkaampia vaihtoehtoja, jotka keskittyvät ensisijaiseen hoitoon, kroonisiin tiloihin ja etäasiantuntijapalveluihin. Hankkeen ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen – hyvät sähköisen terveydenhuollon käytännöt ja innovatiiviset ratkaisut on kartoitettu ja tunnistettu kumppanimaissa yhdessä palvelujen ja aukkoanalyysien kanssa.

Tarkkailua kentällä

Hankkeen neljä maata (Suomi, Ruotsi, Skotlanti ja Norja) tarkastelevat parhaillaan mahdollisia pilottialueita määrittääkseen, ovatko ne todella valmiita tarjoamaan sähköisiä terveydenhuollon palveluja, joita on onnistuneesti otettu käyttöön toisessa kumppanimaassa. Hankkeen toiseen vaiheeseen sisältyy julkisen sektorin, yliopistojen ja yritysten edustajien yhteinen työ. Työssä huomioidaan alueelliset erot ja tarpeet sekä tietyille alueille sopivat metodologiset lähestymistavat.

Ääni kantaa yli rajojen

Mahdollisesti siirrettäviä innovaatioita ovat etäpuheterapia Ruotsista, teledialyysi Norjasta, diabeteksen ja glaukooman mobiili silmäseulonta Suomesta, EKG:n etälähetys Skotlannista ja Bag (fysiologisten tietojen etävalvonta) Ruotsista.

Kaksi huomattavaa innovaatiota, etäpuheterapia ja teledialyysi, hyödyttävät jo potilaita syrjäisillä alueilla. Videoneuvottelujärjestelmät merkitsevat elintärkeää linkkiä tässä hoitoprosessissa, sillä ne yhdistävät afaasiasta, dysleksiasta ja Parkinsonin taudista kärsivät potilaat hoitaviin sairaaloihin. Myös teledialyysi on osoittautunut menestykseksi, sillä se parantaa potilaan seurannan laatua ja vähentää nefrologien ja potilaiden matkustusaikaa.

Luonnoksen päiväys

16/12/2009