BSR Stars ja StarDust muodostavat älykkäitä liittoumia Itämeren alueella

Euroopan aluekehitysrahastosta yhteisrahoitetussa 6,5 miljoonan euron hankkeessa perustetaan Itämeren alueen yhteisiä yhteiskunnallisia haasteita käsitteleviä innovatiivisia kumppanuuksia yhdistämällä tutkimusympäristöjä, klustereita ja pk-yritysverkostoja.

Lisätyökalut

 

BSR Stars -ohjelma on yhteishanke, johon osallistuu noin 40 sidosryhmää kymmenen maan ministeriöistä ja kansallisista innovaatioasioista vastaavista virastoista. Kyseiset osallistujamaat ovat Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Puola ja Ruotsi. Ohjelman odotetaan johtavan uusiin yhteistyötyyppeihin, joiden tavoitteena on uusien tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintamallien kehittäminen maailmanmarkkinoille.

Kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Itämeren alueen kilpailukykyä ja talouskasvua. Tämä tavoite saavutetaan edistämällä erikoistuneen tutkimuksen ja innovaation kansainvälistä yhteistyötä, mikä johtaa strategisiin innovaatiokeskittymiin, jotta voidaan vastata yhteisiin haasteisiin terveyden, energian, kestävän liikenteen ja digitaalipalvelujen alalla.

SR Stars -ohjelman kehitys perustuu BSR InnoNet -hankkeen sisäisiin verkostoihin, innovaation johtavien tutkijoiden osaamiseen sekä EU:n uusimpiin politiikkoihin ja välineisiin. Ohjelma on myös osa Itämeren alueen EU-strategiaa ja se auttaa saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet.

StarDust ja sen viisi kokeilua

StarDust-hanketta pidetään ensimmäisenä vaiheena BSR Stars -ohjelman pitkän aikavälin kokonaistavoitteiden toteuttamista kohti. StarDust-hanke korostaa yhteistyömenetelmien testausta ja politiikan tukea viidessä seuraavassa valtioiden välisessä innovaatiokumppanuudessa tai -kokeilussa: Active for Life, Clean Water, Comfort in Living, MarChain ja Mobile Vikings. Kukin kumppanuus tuo yhteen tutkijoita, klustereita, pk-yritysverkostoja ja julkisia toimijoita eri valtioista ja niissä yhdistyvät erilaiset näkökannat ja asiantuntemusalueet.

”BSR Stars- ja StarDust-hankkeet ovat kolmen vuoden aikana onnistuneet houkuttelemaan mukaan yli 800 pk-yritystä. Tulevaisuudessa BSR Stars -hanke vahvistaa hallintorakennettaan ja jatkaa perustettujen menestyksekkäiden verkostojen kehittämistä edelleen.”

Karin Nygård Skalman, BSR Stars -hankkeen ohjelmajohtaja.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

Kokonaisinvestointi BSR Stars -hankkeeseen on 19 000 000 EUR, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudeksi 2007–2013 on 5 000 000 EUR. Osuus maksetaan Baltic Sea Region Programme -ohjelman kautta. 


Luonnoksen päiväys

29/04/2014