Itämeren alue hyötyy menestyksekkäistä tiedeyhteyksistä

EU:n rahoittaman Science Link -hankkeen ansiosta parempi tiedottaminen, älykkäät yhteistyöaloitteet, erikoistuminen ja Itämeren alueella toimiva aktiivinen yhteyshenkilöverkosto ovat lisänneet tietoisuutta ja laajamittaisten korkean teknologian tutkimusinfrastruktuurien käyttöä. Näillä suoritetaan tarkkoja fotoni- ja neutronitasojen mittauksia sovelluksilla, joiden käyttöalue ulottuu kosmetiikasta turvalaitteisiin.

Lisätyökalut

 
Science Link varmistaa pk-yrityksille pääsyn tutkimus- ja teknologiainfrastruktuureihin koko Itämeren alueella ja edistää siten teollista innovointia. Science Link varmistaa pk-yrityksille pääsyn tutkimus- ja teknologiainfrastruktuureihin koko Itämeren alueella ja edistää siten teollista innovointia.

" Perustavanlaatuisia uusia tuotteita saavutetaan vain tutkimuksen avulla. Science Link -hanke on antanut meille monia oivalluksia ja tuonut meidät monta käytännön askelta lähemmäs tiiviimpää yhteistyötä tutkimusinfrastruktuurien ja teollisuuden välillä. "

Uwe Sassenberg, koordinaattori, Science Link Network

Tutkimus ja innovointi ovat jakautuneet epätasaisesti Itämeren alueen läntisten ja itäisten osien välillä. Teollinen innovointi on myös paljon vähäisempää kuin voisi olettaa tällä tärkeällä alueella sijaitsevien maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurien perusteella. Tarvittiin kipeästi parempaa tiedotusta alueella sijaitsevista palveluista ja mahdollisuuksista.

EU:n rahoittama Science Link network -verkosto kehitti älykkään yhteistyön rakenteita ja välineitä tuottaakseen kestävää alueellista tukea ja neuvontaa erityisesti pk-yrityksille sekä etsi lähintä ja parasta neutroni- ja fotonilaitosta näiden alalta.

Yhteensopivia sovelluksia

Edistyksellisiä fotoni- ja neutronimittauksia suorittavat synkotronisäteilyn huippututkimuslaitokset, kuten Maxlab Ruotsissa tai DESY Saksassa, voivat auttaa eurooppalaisia yrityksiä kehittämään uusia ja parempia tuotteita nopeammin. Siten parannetaan myös niiden innovoinnin suorituskykyä muun muassa ympäristön ja energian, maatalouden ja elintarvikkeiden, biotieteiden, bioteknologian ja kemikaalien aloilla. Erityisesti pienillä yrityksillä, joilla ei ole erityisiä T&K-ryhmiä, on vaikeuksia löytää tarpeitaan vastaavia laitoksia.

Science Link -hankkeen keskeinen menestystekijä on keskittyminen konkreettisiin palveluihin sen konsultaatiotoiminnan kautta. Kun teollisuuden yhteyshenkilöitä on paikalla tutkimusinfrastruktuureissa ja yliopistoissa, yritysten on helppo saada tarpeidensa mukaista ja ajankohtaista tietoa mahdollisuuksista ja valmiuksista.

Hankkeessa käytetään moderneja organisatorisia lähestymistapoja ja työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi ja käyttäjäyhteisön auttamiseksi. Science Linkin toimenpiteet ovat jo edistäneet erilaisia tuotteita ja innovaatioita. Näitä ovat esimerkiksi paremmat pelastusliivit, suorituskykyisempi tehoelektroniikka/-laitteet ja ihonhoitotuotteet, jotka eivät sisällä allergeenejä.

Itämeren alueen lippulaiva

Science Link -hanke oli Itämeren alueen ”Baltic Science Link” -nimisen EU-strategian lippulaiva. Se kuului strategian innovointipolitiikan alaan, jonka tavoitteena oli maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ja kasvun edistäminen tukemalla yrittäjyyttä, liiketoiminnan kehittämistä, tutkimusta ja parempia innovointivalmiuksia.

Hanketiimin käytännöllinen lähestymistapa ja aktiiviset yhteyshenkilöt ovat luoneet yhteyksiä lukuisten yrittäjien sekä tieteen ja teollisuuden kumppaneiden välille. Tämä on tuottanut konkreettisia tuloksia lisäämällä tuoteinnovoinnin nopeutta Itämeren alueella.

Hankkeen menestyksen pohjalta on perustettu Interreg-jatkohanke nimeltä Baltic TRAM, jossa on mukana lisää kumppaneita ja tutkimusvalmiuksia uusista jäsenmaista Unkarista, Slovakiasta ja Tšekin tasavallasta. Ne kaikki toimivat Science Link Network -tunnuksen alla ja kattavat laaja-alaisempia toimia ja lisäarvopalveluja, jotka liittyvät tutkimusinfrastruktuureihin, mukaan luettuna markkinointi ja tietojenvaihto.

 


Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

Science Link -hankkeen kokonaisinvestointi on 3 618 930 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen yhteensä 2 789 950 eurolla Itämeren alue -toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2007–2013.

 


Luonnoksen päiväys

24/08/2017