Langattomia yhteyksiä maaseudulle

RegioStars 2010 FinalisteRegio-hankkeen tavoitteena on ollut laajakaistayhteyksien lisääminen harvaan asutussa Pohjois-Karjalassa, jossa aikaisemmin oli vain vähän langattomia tai kiinteitä verkkoyhteyksiä. Tänä päivänä lähes 98 % kotitalouksista ja yrityksistä 14 hankekunnassa voi käyttää nopeaa Internet-yhteyttä, kun hankkeen käynnistämisvuonna 2004 luku oli 74 %. Uusi verkosto parantaa taloudellista kilpailukykyä, sillä alue on kilpailukykyinen kaupunkialueiden kanssa.

Lisätyökalut

 
eRegio tuo laajakaistayhteyden maanviljelijöille. Kuva: Euroopan komissio eRegio tuo laajakaistayhteyden maanviljelijöille. Kuva: Euroopan komissio

”Laajakaistayhteys on tärkeä alueen maanviljelijöille, koska sitä kautta he saavat nopeasti tietoa EU-tuesta ja voivat jättää hakemuksia. Toisena tärkeänä ryhmänä voidaan nähdä lapsiperheet, jotka ovat laajakaistayhteyksien pääkäyttäjiä. Nykyisin kun ihmiset muuttavat, ensimmäisenä kysytään laajakaistan saatavuutta uudessa kodissa.”
Tietopalvelupäällikkö Jarmo Heiskanen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Vastaus julkiseen tarpeeseen

Vastaus oli ylivoimaisesti ”kyllä”, kun paikallisilta asukkailta kysyttiin, tarvitsivatko he laajakaistayhteyttä. Paikallisen puhelinyhtiön rakentama verkko on mahdollistanut langattoman ja perinteisen ADSL-yhteyden käytön asukkaille, yrityksille, maanviljelijöille ja mökkeilijöille useimpien maaseutukuntien alueilla, joissa asuu keskimäärin kahdeksan asukasta neliökilometrillä. Vaikka pitkät välimatkat ovat yhä osa ihmisten arkipäivää, toimiva infrastruktuuri saa heidät tuntemaan, että he ovat tärkeä osa tietoyhteiskuntaa.

Tietoyhteiskuntaa rakentamassa

Hanke käynnistyi vuonna 2004 tutkimuksella, jossa selvitettiin laajakaistan saatavuutta maaseudulla, jonne teleoperaattorit aikaisemmin kieltäytyivät sijoittamasta ilman julkista tukea.

Yhteistyössä asukkaiden, julkishallinnon, operaattoreiden ja sijoittajien kanssa kunnat kääntyivät alueellisen viranomaisen puoleen julkisten hankintojen koordinointiin kohdistuvan avun saamiseksi. Paikallinen teleoperaattori voitti tarjouskilpailun langattoman teknologiaverkon rakentamiseksi ja palveluiden tarjoamiseksi useimmissa kunnissa samalla, kun se sitoutui noudattamaan EU:n valtiontukisääntöjä ja tarjoamaan palveluita hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Verkoston tunnettuuden lisäämiseksi asukkaiden keskuudessa projektipäälliköt hyödynsivät lukuisia viestintäkanavia, mihin kuului muun muassa uutisointi sanomalehdissä, kyläkokoukset ja kyselyt.

Näiden kehitystoimenpiteiden tärkeimpänä tavoitteena oli lisätä maaseutukuntien ja koko alueen houkuttelevuutta, kilpailukykyä ja myönteisiä mielikuvia – ja vauhdittaa talouskasvua.

Tulevina vuosina alueelle on tarkoitus rakentaa valokuituverkko, joka kattaa vaikeat ja markkinahäiriöalueet osana valtakunnallista laajakaistastrategiaa. Vaikka tämä tuo mukanaan suuria haasteita, viranomaiset pyrkivät hyödyntämään eRegio-hankkeesta saatuja kokemuksia.

Luonnoksen päiväys

23/07/2010