Virtuaalitodellisuuden pilottihanke toi länsisuomalaisille opiskelijoille kätevän oppimistyökalun

Vuosisatojen ajan opettajien ja opiskelijoiden käytössä on ollut suhteellisen pieni määrä perinteisiä opetus- ja oppimistyökaluja, kuten luentoja, seminaareja, pienryhmäohjausta ja kirjoja. Vaasan ammattikorkeakoulun pilottihankkeessa on nyt onnistuneesti selvitetty, miten opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutusta voidaan parantaa verkkoyhteisön tunteman Second Life -3D-virtuaalimaailman avulla.

Lisätyökalut

 
Second Live -ympäristössä luotiin virtuaalinen saari, jossa voidaan järjestää erilaisia opetuskokeiluja. Second Live -ympäristössä luotiin virtuaalinen saari, jossa voidaan järjestää erilaisia opetuskokeiluja.

Virtuaaliopetuksen pilotointi SecondLife toteutettiin Vaasan ammattikorkeakoulussa ja Vaasan korkeakoulukonsortiossa vuosina 2008–2010. Hankkeessa käytettiin Second Life -ympäristöä, jossa opiskelijat ja opettajat olivat vuorovaikutuksessa keskenään virtuaalihahmojen eli avatarien välityksellä. Vaasan hankkeessa luotiin muun muassa virtuaalinen saari, jossa järjestettiin erilaisia opetuskokeiluja.

Projektipäällikkö Pekka Liedeksen mukaan pilottihankkeesta on ollut hyötyä selvitettäessä, miten opetus- ja oppimisprosesseja voidaan parantaa viestintäteknologian, kuten sosiaalista kanssakäymistä tukevan Second Life -käyttöympäristön, avulla. Pilottihanke toi myös esiin keinoja virtuaalitodellisuudessa toimivan oppimisympäristön edelleen kehittämiseen.

Todellisten työympäristöjen simulaatiot opiskelijoiden käytössä

Second Life -ympäristö on ollut erityisen hyödyllinen käytännön tilanteiden opettamisen ja niistä oppimisen kannalta, koska opiskelijat ovat simulaation ansiosta voineet harjoitella aidossa ympäristössä.

Matkailu- ja hotellialan opiskelijat esimerkiksi suunnittelivat virtuaalihotellin Second Life -ympäristöön ja testasivat tuloksen virtuaaliasiakkailla. Rakennustekniikan opiskelijat puolestaan suunnittelivat virtuaalisen ostoskeskuksen Second Life -ympäristössä.

Tarkoituksena ei ollut vaihtaa luentosalia Second Life -ympäristöön, mutta monet kurssikokonaisuudet soveltuivat erinomaisesti virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaan opetukseen. ”Second Life -ympäristöä voidaan siis pitää kätevänä, perinteisiä opetus- ja oppimismenetelmiä täydentävänä menetelmänä”, Liedes kertoo.

Pilottihankkeesta saatu kokemus on ollut erittäin positiivista, joten Vaasan ammattikorkeakoulu on siirtynyt pilottihankkeessa seuraavaan vaiheeseen ja hyödyntää Second Life -virtuaaliympäristöä hoitotyön opiskelijoiden opetuksessa siten, että osa kurssimoduulien opetuksesta tapahtuu verkkoavaruuteen luodussa virtuaalisairaalassa.


Kokonaisrahoitus ja EU:n rahoitus

Virtuaaliopetuksen pilotointi SecondLife -hankkeen kokonaisbudjetti on 51 785 EUR, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudeksi 2007–2013 on 39 210 EUR. Osuus maksetaan Länsi-Suomen toimenpideohjelman kautta.


Luonnoksen päiväys

25/04/2013